Sfeerbeeld landbouw west-vlaanderen

Welkomstwoord gedeputeerde

Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw en Visserij en voorzitter van Inagro, heet je welkom in ons jaaroverzicht. Hij plaatst onze werking in een provinciaal, nationaal en internationaal kader.

"Investeren in Inagro is voor de provincie investeren in de toekomst van de West-Vlaamse land- en tuinbouw"

Genoeg kwaliteitsvol voedsel, een duurzame productie, redelijke prijzen voor de consument en voor de boeren een behoorlijk inkomen. Dat zijn de doelstellingen van het Europees landbouwbeleid sinds 1958. Ze zijn in al die jaren nog niet veranderd en blijven brandend actueel. De ene doelstelling is al heel wat beter ingevuld dan de andere. Landbouw is de laatste paar jaar, de laatste maanden vaak in het nieuws geweest, als de sector die instaat voor voedselzekerheid en -bevoorrading in tijden van corona of de oorlog in Oekraine, maar ook als sector in crisis of als sector die mede verantwoordelijk is voor te veel stikstof in de lucht, in het water of in de natuurgebieden…

 

"Inagro en de Provincie West-Vlaanderen gaan op zoek naar de kansen voor de West-Vlaamse landbouw binnen alle evoluties."

Wat is de rol van Inagro in dit alles? Onze focus ligt vooral op duurzaam en kostenefficiënt produceren. Ook de zoektocht naar alternatieve verdienmodellen en alternatieve teelten en teeltwijzen krijgt zijn plaats. Een duurzame productie moet invulling geven aan de verwachtingen van de maatschappij, maar ook de belangrijkste productiefactoren, zoals bodem en water, veilig stellen voor de volgende generaties boeren. Kostenefficiëntie draagt (onrechtstreeks) bij aan de realisatie van een goed inkomen. Maar dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. De markt bepaalt finaal de prijs van het product. Noch de provincie, noch Inagro heeft impact op de marktwerking. Wel willen we samen met jullie op zoek gaan naar de kansen voor de West-Vlaamse landbouw binnen alle marktevoluties, binnen een wijzigend consumptiepatroon en verhoogde maatschappelijke verwachtingen op het vlak van duurzaamheid.

Soja in bloei

Landbouw blijft in West-Vlaanderen zeer belangrijk en is goed voor ongeveer 1/3e van de Vlaamse landbouwproductie. In het provinciale beleid neemt landbouw een prominente plaats in. Investeren in Inagro is voor de provincie investeren in de toekomst van de West-Vlaamse land- en tuinbouw en is het ook investeren in het grotere geheel van toelevering en verwerking. Een belangrijk deel van de West-Vlaamse economie is geënt op de primaire sector.

In dit nieuwe jaarverslag vind je een overzicht van de activiteiten van Inagro van het voorbije jaar. 2021 was op vele vlakken geen makkelijk jaar. 2022 is minstens even uitdagend gestart. We zitten mondiaal in een heel onstabiele situatie met sterk gestegen grondstoffenprijzen en een moeilijk voorspelbare markt. Daarnaast worden we geconfronteerd met een steeds strakker wordend Vlaams regelgevend kader. Dat is het klimaat waarin onze land- en tuinbouwers moet ‘boeren’.

"2021 was op vele vlakken geen makkelijk jaar. 2022 is minstens even uitdagend gestart."

Inagro doet er alles aan om binnen haar mogelijkheden boeren en tuinders zo goed mogelijk te begeleiden, te adviseren, voor te lichten… Alle input is hierbij welkom, van de mensen op het veld of in de stal, maar ook van beleidsmakers en het middenveld. Met corona is de (figuurlijke) afstand vaak groter geworden. We hopen dat we het ergste achter de rug hebben. Met dit nieuwe digitale jaarverslag brengen we Inagro tot in jouw mailbox, tot in jouw huiskamer, in jouw kantoor, op jouw bureau…. En hopen we dat we de banden opnieuw wat sterker kunnen aanhalen.

Ik hoop van harte dat je hierdoor geïnspireerd wordt, maar ook dat je ons zult inspireren. Elke reactie is welkom.
Veel leesplezier!

Bart Naeyaert
Voorzitter Inagro
West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw

Bart Naeyaert en Mia Demeulemeester in Agrotopia
  • Terug naar overzicht

    << Hoofdstuk Welkom

  • Volgende pagina

    Welkomstwoord afgevaardigd bestuurder >>