klimaatkamer - climate chamber

Welkomstwoord afgevaardigd bestuurder

Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro, heet je welkom in ons jaaroverzicht. Ze blikt terug op een boeiend en bewogen jaar.

"Met de vele uitdagingen waar de sector voor staat, wordt cocreatie steeds belangrijker"

Ik vind het altijd een hele eer om ons jaarverslag te mogen voorstellen. Het is het werk van vele handen, een heel jaar lang, en niet in het minst van onze communicatiespecialisten die alles op een toegankelijke, boeiende manier weten samen te brengen. Hoewel dat ‘boeiend’ gemakkelijker gemaakt wordt door de zeer diverse en veerkrachtige sector waaraan we mogen meewerken.

We presenteren ons jaarverslag voor het eerst in een digitale vorm. De gedrukte vorm verlaten voelt wat onwennig – een boekje blijft zijn charme hebben – maar we geloven dat de digitale mogelijkheden een nog beter overzicht geven van ons onderzoek en onze diensten. We kijken alvast uit naar jouw feedback op deze nieuwe aanpak.

Een blik op 2021 brengt ons onvermijdelijk terug naar de opening van de dakserre Agrotopia. Die nieuwe onderzoeksinfrastructuur maakt – letterlijk en figuurlijk – hoogstaand onderzoek mogelijk in de glastuinbouw. Tussen coronagolven in vormde de opening een uniek netwerkmoment voor de land- en tuinbouwsector waar nieuwe ideeën ontstonden en plannen gesmeed werden. Tijdens het Festival van de Toekomst mochten we duizenden bezoekers verwelkomen. De transparantie over hoe tuinbouw werkt aan innovatieve duurzame oplossingen brengt burgers dichter bij de productie van hun voedsel en vergroot het draagvlak voor onze sector.

Themabeeld demonstratie agrotopia

Met de vele uitdagingen waar de sector voor staat, wordt cocreatie steeds belangrijker. Sector en praktijkcentrum stappen samen in trajecten om oplossingen te creëren op maat van de eindgebruiker. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de teelt van prei op dragers die in 2021 voorgesteld werd aan de sector. Mede geïnspireerd door de interesse van de telers sleutelen we er verder aan om tot een geautomatiseerde opstelling te komen waarop kwaliteitsvolle prei met voldoende opbrengst geteeld wordt.

"Meten is weten blijft een belangrijk principe om teelt én milieu te dienen."

De nitraatproblematiek blijft iedereen beroeren. Naast onderzoek hoe bodem en bemesting steeds beter in evenwicht kunnen gebracht worden om voldoende nutriënten te leveren voor de plant zonder te veel emissies naar het water te veroorzaken, worden in het labo terug meer bodemstalen geanalyseerd en voorzien van advies. ‘Meten is weten’ blijft een belangrijk principe om teelt én milieu te dienen, samen met nieuwe ‘oude’ methoden van bodemzorg waar Inagro, samen met veel partners, aandacht aan besteedt. Zo staat de opslag en het behoud van C in de bodem hoog op de agenda en wordt nagegaan hoe de landbouwer hier ook een financiële return kan uithalen.

Samenwerking is zowat de rode draad doorheen dit jaarverslag, binnen Inagro, met de sector, met het bedrijfsleven, overheden en andere onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Lerende netwerken en kenniscoöperaties zijn stilaan een vaste waarde in onze werking en bij het voorbereiden van projectaanvragen of de opstart van goedgekeurde projecten worden brainstormsessies en workshops georganiseerd om het vraaggedreven karakter van ons werk kracht bij te zetten. Interesse ? Volg dan de oproepen in onze wekelijkse nieuwsbrief en contacteer ons voor deelname. Jouw input is belangrijk voor ons!

melkvee

Bij het begin van de coronapandemie stond plots de schijnwerper op land- en tuinbouw. Er werd op onze sector gerekend voor de voedselvoorziening. Lokaal kopen, rechtstreeks bij de boer, kende een sterke stijging. Het is opmerkelijk hoe het belang van die lokale voedselvoorziening ook snel weer uit de krantenkoppen verdween zodra het weer beter ging. Het is bijzonder jammer dat een geopolitieke crisis aan de basis moet liggen van de huidige toename in aandacht voor voedselproductie en -autonomie in Europa. Opnieuw wordt van de land- en tuinbouwsector verwacht dat voldoende kwaliteitsvol voedsel geproduceerd kan worden, ook wanneer bepaalde grenzen zich sluiten. Dat is met de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen en energie geen evidentie en vraagt bijzonder veel van onze bedrijven. De onzekerheid bij bedrijven naar aanleiding van het recente stikstofakkoord komt daar bovenop.

"Even spieken wat in andere sectoren en thema’s aan de gang is, kan tot verrassende inspiratie leiden!"

Inagro volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, samen met de sector op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en alternatieve oplossingen. In dit jaarverslag krijg je een beeld van wat dat kan betekenen voor de verdere ontwikkelingen in diverse takken van de land- en tuinbouw. Pik er gerust uit wat voor jou, als bedrijf, overheid, kennisinstelling of ruim geïnteresseerde vooral van belang is, hoewel even spieken wat in andere sectoren en thema’s aan de gang is tot verrassende inspiratie kan leiden!

Mia Demeulemeester
Afgevaardigd bestuurder van Inagro

Mia Demeulemeester
  • Vorige pagina

    << Welkomstwoord gedeputeerde

  • Volgende pagina

    Inagro in cijfers >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Welkom