meelwormen op substraat

Innovatie in insectenkweek

Inagro is ervan overtuigd dat er ook voor de landbouwer een rol is weggelegd in de introductie van nieuwe niet-plantaardige eiwitten. Er lopen diverse projecten rond duurzame insectenteelt en de verwerking van insecten in food en feed. Die innovatie is nodig om in de toekomst een antwoord te kunnen blijven bieden op de vraag naar voedsel.

ValuSect stimuleert innovatie via voucher calls

De wereldbevolking groeit, terwijl de beschikbaarheid van hulpbronnen - zoals voedsel - afneemt. Insecten kunnen een antwoord bieden op de behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen. Een voorwaarde daarvoor is de ontwikkeling van voedingsmiddelen op basis van insecten én de bijhorende duurzame productie- en verwerkingstechnieken. Net daarop leggen Inagro en negen andere internationale partners zich toe in het Europese project ValuSect. Sinds 2021 ondersteunen ze Europese kmo's in ade ontwikkeling van voedingsproducten op basis van sprinkhanen, krekels en meelwormen. Via voucher calls kunnen geïnteresseerde kmo's intekenen op technologische dienstverlening, ondersteuning bij voedselontwikkeling en -innovatie, onderzoek naar consumentenbereidheid en strategische zakelijke diensten.

Meelwormen in hand

Entomoponics

Specifiek onderzoek dat Inagro recent opstartte is dat rond Entomoponics. De kweek van insecten onder de teeltgoten van een vruchtgroentegewas vloeide voort uit een cocreatiesessie met telers over meervoudig ruimtegebruik in 2019. Inagro bracht de innovatieve teelt voor het eerst in praktijk in 2020. In de zomer van 2021 vond het zogenaamde Entomoponics teeltsysteem zijn weg naar de dakserre Agrotopia. "Insecten kweken onder de teeltgoten leidt tot een efficiëntere benutting van energie en ruimte in de serre", verduidelijkt onderzoeker Simon Craeye. Naast meervoudig ruimtegebruik is valorisatie van afvalstromen een tweede manier om het bedrijfsrendement op te krikken via Entomoponics. "Insecten verwerken de plantenresten uit de vruchtgroenteteelt. Zeker niet alle gewasresten zijn even geschikt, maar komkommerloof en afgekeurde tomaten bewezen al hun potentieel."

Meelwormenkweek onder de komkommergoten
  • Vorige pagina

    << Meer weerbaarheid en veiligheid voor varkenshouders

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Dier