Beplanting

Niet-productieve investeringen - nieuwe regelgeving vanaf 2023

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die niet direct inkomsten genereren voor het landbouwbedrijf, maar wel de biodiversiteit, het landschap, het bodem- of waterbeheer ten goede komen.

Wanneer een landbouwer investeringen doet die bijdragen tot het creëren van meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap of een beter bodem- en/of waterbeheer kan hij hiervoor financiële steun krijgen omdat deze investeringen, niet-productieve investeringen genoemd, hem geen of slechts beperkt inkomsten opleveren. Zij leveren echter wel een bijdrage aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de Vlaamse Overheid. 
Volgens de nieuwe NPI-reglementering in het nieuwe GLB (vanaf 2023) wordt voor een lijst van maatregelen een investeringssteun voorzien van 50%, 75% of 100%.
Deze lijst van maatregelen alsook heel wat andere informatie is terug te vinden op de website van het agentschap Landbouw en Zeevisserij. Daar staan ook infofiches die per groep van niet-productieve investering de essentiële informatie zoals de van toepassing zijnde voorwaarden, het steunpercentage en de kostenbepaling bundelen.

Veelgestelde vragen

De informatie die op bovenstaande websites terug te vinden is, wordt hier niet meer herhaald. We willen op deze website wel een overzicht geven van enkele veel gestelde vragen die we reeds kregen rond deze NPI’s en wat het antwoord daarop is. Heb je toch nog een vraag waarop je het antwoord hier niet kan vinden? Neem dan zeker contact met ons op.
 • Wie komt in aanmerking voor het ontvangen van NPI-steun?

  Alle land- en tuinbouwers die beschikken over een landbouwnummer en een KBO-nummer hebben gelinkt aan landbouwproductie.

 • Waarvoor kan er steun verkregen worden?

  Zie hiervoor de lijst van NPI-maatregelen.

 • Hoe kan je steun aanvragen?

  Indienen van een dossier gebeurt via het e-loket van www.landbouwvlaanderen.be met goedkeuring per blokperiode van 3 maanden.
  Deze handleiding helpt je op weg.

 • Is er een maximumbedrag van toepassing?

  In de lijst van maatregelen is er per NPI een maximum normbedrag vastgelegd. Je kan meer of minder steun aanvragen, maar sowieso wordt de uitbetaling geplafonneerd op dit maximale normbedrag.

 • Is het VLIF-plafond hier ook van toepassing?

  Neen, zelfs al heb je het maximale steunplafond bij VLIF bereikt, dan nog kan je NPI-steun aanvragen en - na goedkeuring van jouw dossier - deze financiële steun verkrijgen.

 • Welke uitvoeringstermijn kent een goedgekeurd dossier?

  Er is 2 jaar tijd om de investering uit te voeren en 2,5 jaar om de betaalaanvraag in te dienen (beiden na afsluiten van de blokperiode waarin het dossier werd aangevraagd).

 • Wat is een TVA - een technisch verantwoordingsadvies?

  Bij sommige investeringen is een technisch verantwoordingsadvies nodig (zie lijst voor welke NPI's dit nodig is). Dit dient opgeladen te worden in het e-loket na goedkeuring en voor de betaalaanvraag.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.