Beplanting

Niet-productieve investeringen

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die niet direct inkomsten genereren voor het landbouwbedrijf, maar wel de biodiversiteit, het landschap, het bodem- of waterbeheer ten goede komen.

Wanneer een landbouwer investeringen doet die bijdragen tot het creëren van meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap of een beter bodem- of waterbeheer kan hij hiervoor financiële steun krijgen omdat deze investeringen, niet-productieve investeringen genoemd, hem geen of slechts beperkt inkomsten opleveren. De Vlaamse Overheid wil landbouwers stimuleren om dergelijke investeringen te doen en in 2021 werd een herwerkte VLIF-reglementering gepubliceerd in een Ministerieel Besluit (MB 11/06/2021) en een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR 04/06/2021). Volgens deze reglementering dewelke loopt tot 2023 wordt voor een lijst van maatregelen van 50%, tot 75% en zelfs 100% investeringssteun voorzien. Deze lijst van maatregelen alsook heel wat andere informatie is reeds terug te vinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij. Daar staan ook infofiches die per groep van niet-productieve investering de essentiële informatie zoals de van toepassing zijnde voorwaarden uit het MB en BVR bundelen.

Veelgestelde vragen

De informatie die op bovenstaande websites terug te vinden is, wordt hier niet meer herhaald. We willen op deze website wel een overzicht geven van enkele veel gestelde vragen die we reeds kregen rond deze NPI’s en wat het antwoord daarop is. Heb je toch nog een vraag waarop je het antwoord hier niet kan vinden? Neem dan contact met ons op.
 • Wie komt in aanmerking voor het ontvangen van NPI-steun?

  Alle land- en tuinbouwers die beschikken over een landbouwnummer en een KBO-nummer hebben gelinkt aan landbouwproductie. Dus ook landbouwers in bijberoep, CSA'ers,...

 • Voor wat kan er steun verkregen worden?

  Zie hiervoor de lijst van NPI-maatregelen.

 • Hoe kan je steun aanvragen?

  Indienen van een dossier gebeurt via het e-loket van www.landbouwvlaanderen.be met goedkeuring per blokperiode van 3 maanden.

 • Wat is het minimale investeringsbedrag?

  Het minimumbedrag van een aanvraagdossier bedraagt 1000 euro.

 • Is er een maximumbedrag van toepassing?

  In de lijst van maatregelen is er per NPI een maximum normbedrag vastgelegd. Je kan meer of minder steun aanvragen, maar sowieso wordt de uitbetaling geplafonneerd op dit maximale normbedrag.

 • Is het VLIF-plafond hier ook van toepassing?

  Neen, zelfs al heb je het maximale steunplafond bij VLIF bereikt, dan nog kan je NPI-steun aanvragen en - na goedkeuring van jouw dossier - deze financiële steun verkrijgen.

 • Welke uitvoeringstermijn kent een goedgekeurd dossier?

  Er is 2 jaar tijd om de investering uit te voeren en 2,5 jaar om de betaalaanvraag in te dienen (beiden na afsluiten van de blokperiode waarin het dossier werd aangevraagd).

 • Wat is een TVA - een technisch verantwoordingsadvies?

  Bij sommige investeringen is een technisch verantwoordingsadvies nodig (zie lijst voor welke NPI's dit nodig is). Dit dient opgeladen te worden in het e-loket na goedkeuring en voor de betaalaanvraag.

Opgepast!

Momenteel is het nog niet mogelijk om een VLIF-aanvraag, en dus NPI-aanvraag, in te dienen voor 2023. Op 31 december 2022 is PDPO III geëindigd. Het Europese GLB-plan is intussen goedgekeurd, maar de vertaling in Vlaamse regelgeving is nog in opmaak. Zodra dat de Vlaamse regelgeving goedgekeurd is, zal je terug VLIF-steun kunnen aanvragen.

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.