Entomoponics

Meelwormenkweek onder de tomatengoten

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/07/2021

Einddatum

30/06/2023

Het project ’Entomoponics’ beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder de kasteelten door de combinatie te onderzoeken van vruchtgroenteteelt en insectenkweek in één en dezelfde ruimte.

Hiervoor worden:

  1. bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld tussen de betrokken actoren,
  2. Pilootopstellingen gebouwd en in gebruik genomen op Agrotopia, maar ook bij alle 6 deelnemende glastuinders,
  3. Ondersteuning geboden door de experts van Inagro in de vorm van kennisverbreding, begeleiding bij uitwerken praktijkcases en uitwerken economische analyse per praktijkcase,
  4. Gecommuniceerd via publicaties, studiemomenten en een studierapport.

Projectstructuur

Het project is opgebouwd rondom 5 activiteiten:

In Activiteit 1 worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld tussen de betrokken actoren. De kerngroep komt 2x per jaar samen. Een bredere groep van geïnteresseerden en externe experten wordt 1x per projectjaar georganiseerd.

Activiteit 2 omvat de opstart van de pilootopstellingen te Agrotopia, maar ook op 5 glastuinbouwbedrijven

In Activiteit 3 wordt ondersteuning geboden door de experts van Inagro in de vorm van kennisverbreding, stagebegeleiding, begeleiding bij uitwerken praktijkcases en uitwerken economische analyse per praktijkcase

Activiteit 4 wordt opgebouwd rond de disseminatie van resultaten en projectbevindingen. Dit zal gebeuren in de vorm van communicatie via verschillende mediakanalen (Inagro-nieuwsbrief en -website, Twitter, LinkedIn en Facebook), via publicaties in vakpers, studiemomenten en een studierapport

Activiteit 5 tenslotte omhelst alle administratieve zaken alsook de rapportage

projectstructuur Entomoponics

Zes pilootinstallaties voor Entomoponics

In de loop van dit project worden op zes locaties pilootinstallaties geplaatst om de compatibiliteit van een meelwormenkweek met een bovenstaande vruchtgroenteteelt te toetsen aan de praktijkomstandigheden. Elke opstelling wordt op maat gemaakt om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte onder de goten. Volgende bedrijven stappen mee in dit verhaal:

Komkommerkwekerij Agrokom - Nico Perneel
Tomatenkwekerij Husagro - Wim Saelens
Tomatenkwekerij Neegro - Geert Neerinck
Tomatenkwekerij Tomco - Zeger Coghe
Paprikakwekerij Gemapa - Marc Lambrecht 
Praktijkcentrum Inagro

 

Logo ELFPO

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.