Tools en Apps

beeld van de app op diverse schermen

Je persoonlijke Inagro-account geeft je onder meer toegang tot de bemestingstool. Die geeft je een duidelijk inzicht in je stikstofbemesting.

De MIRLET-App berekent verdamping van het gewas en genereert irrigatieadvies voor telers van bladgewassen.

Met Inagro's gewasbeschermingsapp kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten.

De groei van je jongvee kan je opvolgen door de dieren regelmatig te meten en/of wegen. Op basis van de borstomtrek of kruishoogte bepaal je het gewicht.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.