Mirlet sla

MIRLET–App: Wat houdt deze tool in?

Irrigatieadvies voor teler van bladgewassen onder beschutting

MIRLET berekent verdamping van het gewas en genereert irrigatieadvies voor telers van bladgewassen.

 

Een goede irrigatie-strategie is belangrijk voor telers van bladgewassen. De vochtstatus van de bodem heeft niet alleen invloed op de gewasontwikkeling en ziektedruk, maar bepaalt ook of er milieubelastende uitspoeling optreedt. Voor veel telers is het interessant om naast de eigen teeltervaring ook een objectieve adviestool ter beschikking te hebben. Eentje die uitrekent hoeveel water het gewas op dagbasis effectief verdampt en dit omvormt naar een vrijblijvend advies.

 

Bepalen van de optimale irrigatiebeurtgrootte leidt voor veel telers van bladgewassen vaak nog tot discussie en twijfel. Dat het gewas best gegoten wordt op een zonnige dag waarop het gewas snel opdroogt is gekend, maar de grootte van de beurt is niet altijd duidelijk. Zeker bij wisselende weersomstandigheden of in het najaar bij inkortende dagen vinden hebben telers baat bij een beslissingsondersteunende applicatie. De MIRLET-tool biedt hier antwoord op.

serre kropsla

Het rekenmodel

MIRLET berekent de evapotranspiratie (ET), de combinatie van evaporatie van de bodem en transpiratie van het gewas, door middel van een aangepast Penman-Monteith model. Deze aanpak wordt op vandaag als de standaardmethode aanbevolen door FAO als het gaat over irrigatiemodellering.

Zonder in detail te treden berekent het model hoeveel energie het gewas ontvangt in de vorm van zonnestraling en warmte om daaruit te berekenen hoeveel vocht het kan verdampen. Het model neemt voor verschillende types bladgewassen specifieke parameters in rekening zodat voor elk type de juiste groei en ontwikkeling van de plant wordt beschouwd. De output van het model is de ET in liter per m² over een periode van 24 uur.

De hardware

Data is essentieel voor de MIRLET-tool. Daarmee wordt het achterliggende model immers gevoed. Minimale waarnemingen nodig om de tool goed te laten functioneren zijn lichtintensiteit, luchttemperatuur en relatieve vochtigheid in het microklimaat rondom de plant. Voor deze toepassing werd een sensorpakket samengesteld bestaande uit een PAR-lichtsensor, een capacitieve hygrometer en een thermokoppel, allen verbonden met een datacollector dewelke de geregistreerde data via GPRS naar de cloud schrijft. Een zonnepaneel staat in voor de voeding van het autonome systeem zodat deze gelijk waar kan geplaatst worden en onmiddellijk operatief is.

In praktijk is het ook mogelijk om de sensoren aangesloten op de klimaatcomputer te gebruiken op voorwaarde dat alle benodigde gegevens gelogd worden en geexporteerd kunnen worden van de klimaatcomputer naar een met internet geconnecteerde PC. Daar is installatie van een programmaatje nodig om de data alsnog in de cloud te krijgen, waar de MIRLET-app ze kan ophalen.

kropsla serre sensor

De software

Werken met de MIRLET-tool kan via de gebruiksvriendelijke user interface die fungeert als een interactieve website. Elke gebruiker beschikt er over een persoonlijk dashboard en kan er zijn eigen teelten beheren. Tijdens de opvolging van een teelt is louter manuele ingave van de uitgevoerde irrigatiebeurten vereist, wil de teler een actuele stand van zaken bekomen.
Links in beeld krijgt de teler de hoeveelheid water te zien die tijdens de dag ervoor verdampte samen met de status van zijn irrigatie nl. het aantal liters tekort of overmaat ten opzicht van de modelberekening. Rechts wordt een historiek weergegeven van verdampingshoeveelheden, klimaat data en irrigatiebeurten sinds de start van de teelt.

 
mirlet

Onze tuinders die MIRLET gebruiken, aan het woord.

Klimaatsensoren dragen bij tot trefzekere irrigatiestrategie

Het Service- en Adviescontract MIRLET-App: PRAKTISCH

Inhoud:

1. Lease sensor+ installatie MIRLET App:

 • Bij aanvang wordt de sensor door een adviseur van Inagro geïnstalleerd. Op dat moment wordt ook de MIRLET App geïnstalleerd op een drager (GSM, PC,…) die door de klant wordt voorzien.
 • Sensor wordt ter beschikking gesteld door Inagro aan de klant die hem op zijn beurt leaset. Zodra de sensor bij de klant is, draagt hij de verantwoordelijkheid voor de sensor en zorgt hij er voor als een goede huisvader.
 • De sensor blijft eigendom van Inagro. De klant kan hem dus niet verkopen of uitlenen/doorverhuren  aan derden
 • Regulier onderhoud/herstellingen van de sensor zijn ten laste van Inagro. Bij uitvallen van de sensor stelt Inagro een vervangtoestel ter beschikking.
 • Herstellingen ten gevolge van niet correct gebruik van de sensor of abnormale breuk ontstaan eigen aan de plaats waar de sensor staat, vallen ten laste van de teler. Indien de sensor onherstelbaar beschadigd is, wordt de waarde van het resterend leasebedrag van de sensor hetzij maximaal 1000€ aangerekend aan de klant.

2. Opvolging, verwerking en advies van de MIRLET App

 • Gegenereerde data via de sensor bij de klant, worden opgeslagen bij Inagro. Vanuit Inagro wordt deze data ter beschikking gesteld aan de klant via de MIRLET App. Inagro staat garant voor de goede doorstroom en werking van de App.
 • Inagro kan anoniem de gegenereerde data gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.
 • De klant kan zich, bij eventuele schade aan het gewas, niet beroepen op Inagro. MIRLET genereert een vrijblijvend te volgen advies voor de klant.
 • De klant kan met zijn vragen rond de MIRLET App terecht bij een adviseur van Inagro.

Looptijd:

Er zijn 2 instapmomenten met een looptijd van 6 maanden:

 • Inschrijven in augustus met start 1 september
 • Inschrijven in februari met start 1 maart

Kostprijs: 

 • een éénmalige installatiekost van € 173 bij aanvang van de periode 

Indien de loopperiodes elkaar opvolgen, wordt er bij een volgende aanvang van een loopperiode geen installatiekost aangerekend. Indien de loopperiodes elkaar niet opvolgen, dan wordt er bij aanvang telkens een installatiekost aangerekend.
Bij het einde van de looptijd van 6 maanden en indien de looptijd niet verlengd wordt, wordt de sensor terug gegeven aan Inagro.

 • Advies: per looptijd van 6 maanden wordt er een service- en advieskost aangerekend van € 173.

Dit houdt oa alle onkosten inzake dataverwerking in, maar ook de telefonische ondersteuning en werking van de App. Adviesvragen kunnen gedurende de hele loopperiode telefonisch/per mail,… gesteld worden.

 • Lease sensor: € 40/maand

Omwille van het teeltschema worden er per loopperiode 5 maanden aangerekend terwijl de klant de sensor 6 maand in zijn bezit heeft.

 • Extra bezoek adviseur op vraag van de klant: € 97/uur + KM vergoeding (€ 0,63/km)

 

GMO-steun

De aanvraag tot opname van het MIRLET-teeltadvies in de GMO-portefeuille werd recent goedgekeurd.

Zowel het luikje begeleiding als het luikje huur van de sensormodule komen in aanmerking voor steun onder de producentgerichte acties cluster 5: "teeltbegeleiding". Op die manier kan tot 45% van de kostprijs teruggevorderd worden via het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) die de GMO-middelen ter beschikking stelt aan de veilingen.

Meer info

Wil je meer weten over de MIRLET-app of wil je een aanvraag indienen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.