Rekentool

Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches

Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Deze fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf.

De praktijkcentra Viaverda, PSKW en Inagro bestudeerden de rendabiliteit van diverse kleine groenteteelten. Dat zijn teelten die een klein areaal beslaan, zoals spinazie, rapen, rode biet, radicchio en Chinese kool voor de verse markt.

Op basis van vakliteratuur en telerscontacten verzamelden we richtinggevende cijfers die je bijstaan in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf. Op de fiches is samengevatte informatie te vinden over de teeltwijze, teeltkosten, opbrengst en arbeidsbehoefte.
Misschien zijn sommige kostenposten op jouw bedrijf hoger of lager of krijg jij een andere prijs voor jouw product? Dan kan je aan de slag met het rekenblad. Daarin kan je de informatie uit de fiches toetsen aan de bedrijfseigen cijfers en inschattingen. Die tool is eveneens te vinden op de volgende websites www.viaverda.be, www.inagro.be en www.proefstation.be.

Rekentool kleine teelten

Download hier de rekentool

Meer info?

Wil je meer inzicht in de rendabiliteit krijgen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.