Gewasbescherming

Gewasbeschermingsapp - beheers ziekten, plagen en onkruiden in meer dan 80 teelten

Met Inagro's gewasbeschermingsapp kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten.

Voor alle telers

De digitale applicatie is er voor de loonsproeier, tuinbouwer en akkerbouwer. Ze is gratis toegankelijk met de login en het wachtwoord van je Inagro-ledenprofiel.

Nog geen lid? Maak snel jouw gratis profiel aan.

Onze app biedt heel wat voordelen

  • meest actuele info over erkende gewasbeschermingsmiddelen
  • altijd en overal raadpleegbaar via smartphone, tablet, pc en laptop
  • eenvoudig in gebruik dankzij de handige zoekfunctionaliteit
  • helpt je te voldoen aan de IPM-regelgeving
  • schadebeelden en info over schadeverwekkers
Gewasbescherming_teler

Zo ga je te werk

  1. Kies een teelt en een vijand om na te gaan welke handelsmiddelen je kan inzetten. Of kies een handelsmiddel of actieve stof om op te zoeken in welke teelt en tegen welke vijanden je ze kan gebruiken.
  2. Maak gebruik van de filter om jouw zoekresultaten te verfijnen. Zo kan je je zoekresultaat aanpassen aan de bufferzone en de maximale wachttijd. Of je gaat na welke middelen toegelaten zijn in de biologische teelt.
Eenvoudige opbouw gewasbeschermingsapp

Schadebeelden met natuurlijke vijanden

Een correcte diagnose van het probleem is een belangrijke stap in gewasbescherming. Daarom bevat de app schadebeelden voor heel wat teelt-plaag- en teelt-ziektecombinaties. De foto en beschrijving van de symptomen helpen je de ziekte of plaag te herkennen.

Klik je op het knopje "natuurlijke vijanden", dan krijg je een lijst van natuurlijke vijanden die effectief zijn tegen de plaag. En bij gewasbeschermingsmiddelen vind je de gekende risico's voor of neveneffecten op natuurlijke vijanden.

Schadebeelden

Biologische bestrijders

Door de uitval van gewasbeschermingsmiddelen en extralegale residu-eisen winnen alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen aan belang. Ook de biologische bestrijders in aardbeien vind je in Inagro's gewasbeschermingsapp. Gaandeweg breiden we die functionaliteit uit naar andere teelten.

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze app?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.