expert onderzoeker geeft advies aan melkveehoudster in de stal

Routeplanner Melkvee: neutraal toekomstadvies voor jouw melkveebedrijf

Inagro helpt melkveehouders op weg bij hun toekomstige strategie (groei, grond, arbeid, uitbesteden, bio,...) met bedrijfseigen cijfers.

Routeplanner zoekt antwoorden op toekomstvragen van melkveehouders.
Is het interessant om uit te breiden of net niet? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt een optie en hoeveel mag de pachtprijs dan zijn? Koop je beter ruwvoer aan en tegen welke prijs? Of misschien is het wel interessant om jongvee extern te laten fokken. 
Het Routeplanner-model geeft niet alleen een antwoord op deze vragen, maar geeft ook aan waarom je vanuit economisch oogpunt het best voor een bepaalde strategie kiest. 

Routeplanner, wat is dat?

De Routeplanner-beslissingstool is een programma waarin een aantal inputparameters opgevraagd worden en waaruit een overzichtelijke output in tabel- en grafiekvorm rolt. De inputparameters zijn:

  • Technische kengetallen (jaarproductie, tussenkalftijd, afkalfleeftijd vaarzen, rantsoengegevens…)
  • Bedrijfseconomische gegevens (kostprijs mais- en grasteelt, vaarzenopfok…)
  • Gegevens over ruwvoedervoorziening en mestafzet (totale bedrijfsoppervlakte, huidige burenregelingen, pachtprijzen in de regio…)
  • Arbeid
  • Mogelijke investeringskost van een nieuwe stal
  • En niet onbelangrijk: ook de gemiddeld uitbetaalde melkprijs wordt ingevuld. 

Hoe simuleert de tool?

De Routeplanner-tool bepaalt het aantal koeien waarbij het geanalyseerde bedrijf economisch het best presteert.
Als resultaat worden dan het bijbehorende bruto saldo weergegeven, de investeringslasten en arbeidskosten. Het bruto saldo is de opbrengst (melkgeld + verkoop kalveren en reforme koeien) verminderd met de variabele kosten voor melk- en jongvee, de kosten voor ruwvoederproductie  en de mestafzetkosten.

Ilse, bedankt voor de info, nuttige info voor ons! Wij gaan hiermee aan de slag. Voor verder overleg keren we naar jullie terug. 

Een tevreden melkveehouder

adviseur en melkveehouder praten in de weide tussen de koeien

Nog andere getuigenissen van melkveehouders

De uitbreiding van 70 naar 130 koeien levert geen extra saldo op gezien de extra grondoppervlakte die nodig is en die op vandaag wordt beteeld met vruchten die ook een extra saldo genereren zoals aardappelen,… 

 Er is te veel arbeid nodig om het melkveebedrijf te runnen en ik kan de fysieke arbeid die nodig is voor het melkproces minder lang volhouden. Daarom werd samen met Ilse gesimuleerd naar het aannemen van een extra arbeider of naar de investering in een melkrobot, waarbij de investering in een melkrobot in mijn situatie meer voordelen biedt.

Een adviesgesprek omtrent toekomststrategie

Fragment uit een adviesgesprek, Ilse Louwagie aan het woord:
"Voor de beoogde uitbreiding zijn geen extra gronden beschikbaar. Vandaar moet extra mais gekocht worden en mestafzet gerealiseerd worden. Gezien de melkveehouder een zeer hoge melkproductie per koe behaalt met lage variabele kosten, is er voldoende marge om deze extra kosten te dragen en leveren extra koeien nog steeds een extra saldo op. 
De huidige vleesveetak levert een slechts zeer beperkt saldo op: wanneer de ruwvoederproductie, mestafzet, arbeid en NER benut worden voor melkgevende koeien kan een hoger saldo bereikt worden."

Adviseur begeleidt melkveehouder

Hoe vul je de tool in?

Neem gratis en vrijblijvend contact op met Ilse Louwagie. Zij vult samen met jou de nodige gegevens in en maakt een aantal simulaties. De simulaties worden besproken op Inagro in een vergaderzaaltje of via een digitale Teams-meeting. Nadien krijg je een verslag, waarmee je verder jouw strategie in de realiteit kan omzetten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.