witloof rooien

Witloofbarometer ‘Endife’

De witloofbarometer is ontwikkeld als een instrument om telers te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en het managen van de rentabiliteit in de witloofteelt.

Inagro, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant (vroeger 'De Nationale Proeftuin voor Witloof'), Boerenbond en ILVO hebben de witloofbarometer ontwikkeld als een instrument om telers te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen en het managen van de rentabiliteit. Er werden drie verschillende versies ontwikkeld van het programma.

Endife 1.0

Endife 1.0 is een diagnosetool. De teler kan zijn eigen economische kengetallen invoeren (opbrengsten, kosten, activa en passiva) en krijgt dan feedback over de financiële en economische gezondheid van zijn bedrijf. De tool geeft die feedback in de vorm van acht barometers die elk een basisindicator van de bedrijfsvoering belichten, gaande van het rendement op eigen arbeid, over het nettobedrijfsinkomen tot de aflossingsmarge. Elk van deze barometers wordt verder toegelicht in een korte begeleidende fiche. Hierin worden er ook suggesties tot verbetering aangereikt.

witloof

Endife 2.0

Endife 2.0 laat de teler toe om te spelen met zijn cijfers en te simuleren welke impact bepaalde operationele of tactische beslissingen hebben op de financiële en economische gezondheid van zijn bedrijf. Het gaat in dit model over kortlopende beslissingen, zoals de keuze tussen zelf wortels telen en wortels aankopen.

Endife 3.0

Endife 3.0 is iets anders gestructureerd en is een tool voor het simuleren van langetermijnbeslissingen. Op die manier kan het telers helpen bij het nemen van grotere strategische beslissingen, zoals het uitbreiden van de eigen koelcapaciteit of een omschakeling naar bio-teelt.

witloof krop
logo

De witlooftools

De witlooftools kan je terugvinden op de website van het ILVO.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.