val groenten

Waarschuwingberichten: algemeen

Waarnemingen en waarschuwingen dragen bij tot een beredeneerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Diverse teelten in groenten (zoals kolen, prei, wortelen, uien, witloof,  bioteelt,…) en akkerbouw (zoals hop, aardappelen, granen,…) worden opgevolgd door adviseurs in kader van insecten- en ziektedruk.

Dit gebeurt op geregelde tijdstippen en in periodes waarbij bepaalde plagen het hevigst naar voor komen. Tevens bevinden de waarnemingsvelden zich in de belangrijkste productiegerichte regio’s.

Waarnemingen gebeuren door middel van verschillende technieken:

 • scouting in het gewas
 • vangplaten in diverse kleuren, afhankelijk van de te monitoren belager
 • door middel van lokstoffen
 • vangbakken met specifieke kleur
 • in combinatie met actuele weersdata
waarnemingen

De waargenomen populatiedichtheid wordt vergeleken met de economische schadedrempel. Op basis hiervan wordt door Inagro een waarschuwingsbericht opgesteld.

Voor bepaalde teelten en belagers kunnen de telers beroep doen op referentiepercelen. Hierop kan de teler zich baseren voor zijn eigen perceel via een waarschuwingsbericht dat hij in z’n mailbox krijgt.

Bij andere teelten gebeurt ook specifiek perceelsadvies. Dit is doorgaans betalende dienstverlening. Je krijgt als teler persoonlijk advies, soms in combinatie met een algemeen overzicht van alle percelen via een mailingbericht.

Enkel ingrijpen op het juiste moment en wanneer nodig, komt het imago van de landbouw ten goede. Gewasbeschermingsmiddelen worden alleen ingezet indien nodig waardoor de belasting voor het milieu veel lager is.

Inagro beschikt over een jarenlange ervaring op gebied van waarnemingen en waarschuwingsberichten.

waarnemingen

Bekijk hier alle waarschuwingsberichten

 • Biologische prei en kolen

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Hop

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Kolen

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Prei

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Ui

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Witloof

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

 • Wortel

  Schrijf je hier in voor de waarnemingen & waarschuwingsberichten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.