Bio prei

Prei: waarnemingen & waarschuwingsberichten

Inagro voert in prei, via een netwerk van waarnemingsvelden in de belangrijkste productieregio’s, intense tellingen uit. De gegevens vatten we overzichtelijk samen in waarschuwingsberichten voor de tuinder.

Op deze waarnemingsvelden worden de belangrijkste plaaginsecten in de teelt van prei waargenomen. Hierbij wordt gekeken naar trips (plakval), preimot (feromoonval) en andere ziektes en plagen.

De waarnemingen startten doorgaans rond half april en eindigden begin november.

De blauwe plakval is uitermate geschikt voor de opvolging van de vluchten van Thrips tabaci. Per perceel plaatsen we twee plakvallen verspreid over het veld. De advisering is niet louter op deze plakvallen gebaseerd, aangezien bij de waarneming de vlucht op de plakvallen al aan de gang of voorbij is. De plakvallen zijn wel goed om de overschrijding van de temperatuursom te controleren en om waar nodig bij te sturen. Deze geven ook een goed beeld van de tripsdruk op een bepaald perceel, evenals van de tripsdruk over de verschillende jaren heen. 

prei plakval trips

Een temperatuursommodel ligt aan de basis voor de advisering. De temperatuursom is de som van de graden van de gemiddelde dagtemperatuur boven de 11,5 graden Celsius. Dit soort advisering heeft een aantal voordelen:  

  • De vluchten kunnen voorspeld worden, waardoor we de telers tijdig kunnen verwittigen om te behandelen. De advisering komt dus niet te laat. 
  • De temperaturen zijn gemakkelijk beschikbaar voor diverse delen van het land. 

De adviezen voor de tripsbestrijding zijn gebaseerd op een combinatie van de temperatuursom en de tellingen op de plakvallen. Bij de adviezen is duidelijk weergegeven welke middelen het best zijn in een bepaalde situatie.

De preimot is een nachtvlinder waarvan de rupsen gangen vreten in de bladeren en in het hart van de plant. Inagro volgt de vluchten van de volwassen preimotten op door middel van feromoonvallen. De feromoonval is een driehoekige, transparante val waarin een lijmbodem en een seksferomoon bevestigd worden. Deze seksferomonen zijn lokstoffen die de vrouwelijke preimotjes verspreiden om de mannetjes te lokken. Per veld plaatsen we twee valletjes. Deze worden wekelijks geteld. 

Wanneer de drempel van 10 motjes per val is overschreden, geven we een advies. Ook wanneer dit niet het geval is, geven we graag advies omdat preimot de voorgaande jaren in relevante aantallen aanwezig was.

feroval preimot

Andere aantastingen 

Onderstaande aantastingen worden eveneens vermeld in de waarschuwingsberichten:  

  • papiervlekkenziekte;
  • purpervlekkenziekte; 
  • roest; 
  • bacteriën.
  • Preivlieg: worden opgevolgd door middel van de twee blauwe plakvallen die er staan voor trips. 
  • Preimineervlieg: we planten bieslookplantjes in het perceel en kijken daarna of hierop al dan niet voedingsstippen te zien zijn van de preimineervlieg. Verder hangen we ook gele vangplaten uit en bekijken die onder de microscoop.  
papiervlekkenziekte prei

Waarschuwingsberichten: wie en wanneer? 

De tellingen vinden wekelijks op maandag plaats en de gegevens worden op dinsdag verzameld. Op basis van deze gegevens stelt Inagro elke dinsdag een waarschuwingsbericht op waarbij we de teler al dan niet adviseren om een behandeling uit te voeren. 

Inagro verstuurt dit bericht naar zowel preitelers voor verse markt als voor industrie. De veiling verzendt het bericht voor verse prei naar hun leden. Ook Viaverda stuurt de berichten naar de leden van de producentenorganisaties Inagro en Vegras (telers van industrieprei). Zo werden in 2022 een 30-tal berichten verstuurd.

Wil je ook berichten ontvangen?

Schrijf je hier in op de waarschuwingsberichten en ontvang ze in je mailbox.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.