plakval wortelvlieg

Wortelvlieg: waarnemingen & waarschuwingsberichten

Wortelvlieg kan aanzienlijke schade veroorzaken in gewassen als wortel, peterselie, (knol)selderij, pastinaak. Met een goede opvolging van de wortelvliegdruk door het teeltseizoen heen is een betere, geleide bestrijding mogelijk.

Bestrijden van wortelvlieg

Inagro adviseert worteltelers via een systeem van geleide bestrijding van wortelvlieg. Na een bezoek op het veld brengen we je op de hoogte indien de wortelvliegdrempel is overschreden en actie vereist is. Ook andere opmerkelijke vaststellingen worden gemeld.

Systeem van geleide bestrijding

Om wortelvliegschade te voorkomen biedt Inagro (het systeem van) geleide bestrijding aan in de wortelteelt en andere schermbloemige gewassen. De druk van de wortelvliegen volgen we per perceel. Inagro heeft jarenlang ervaring met het bestrijding van wortelvlieg op basis van vangplaten. Van zodra de drempel is overschreden raden we aan om te behandelen. Behandeling gebeurt dus enkel wanneer dit nodig is. Het beste moment om te behandelen is in de vooravond, tussen 16 en 20 uur, bij windluw, warm weer. Dan zijn de wijfjes het meest actief en leggen ze eitjes af.

De timing van de wortelvliegbehandeling is belangrijk, aangezien de meeste gewasbeschermingsmiddelen via contactwerking de wortelvlieg doden. Ook is zaaizaadbehandeling al enkele jaren niet meer toegelaten bij wortelen.

Werkwijze

Na de zaai plaatsen we geeloranje vangplaten op jouw perceel. Geschikte plaatsen zijn perceelsranden waar wortelvliegen graag vertoeven, dicht bij een vijver, beek, bomen, haag of aangrenzend perceel waar vorig jaar of dit jaar schermbloemigen staan. Eénmaal om de 3 weken bezoekt een adviseur van het team ‘waarnemingen en waarschuwingen Inagro’ het perceel. Wanneer er geen overschrijding is, dan krijg je – na het veldbezoek – een sms met het gemiddeld aantal getelde wortelvliegen op jouw perceel. Bij een overschrijding bellen we je op. Daarnaast ontvang je wekelijks een waarschuwingsbericht (nieuwsbericht) met gedetailleerde informatie omtrent het aantal overschrijdingen per gemeente en het behandelingsadvies over de eventuele in te zetten gewasbescherming. Wanneer andere ziekten of plagen, zoals bladluizen of wollige wortelluizen bijvoorbeeld, zijn waargenomen, vermelden we dit ook in het waarschuwingsbericht.

Welke teelten?

Inagro volgt wortelvlieg voor je op in volgende teelten:

 • Wortels (grote, schijf, gele, Amsterdamse bak)
 • Knolselder
 • Pastinaak
 • Wortelpeterselie

Perceel-specifieke opvolging

Omdat het voorkomen en het tijdstip van voorkomen van wortelvlieg sterk perceelafhankelijk is, kunnen we geen algemeen waarschuwingssysteem per regio gebruiken. Elk perceel moet afzonderlijk worden opgevolgd. Per perceel plaatsen we 3 tot 5 gele plakvallen en dit op de meest geschikte locatie, zoals uitgelegd in de werkwijze.

plakval wortelvlieg close-up

Opvolging door Inagro

Een Inagro adviseur bezoekt ieder perceel om de drie weken, afhankelijk van de heersende druk. Indien de druk te hoog is, komen we vaker langs. We controleren de vangplaten op wortelvliegen en bekijken ook andere plagen (bladluizen, wollige wortelluis, mineerborstelmot) en ziekten (echte meeldauw, bladvlekkenziekte) op het gewas. Al deze info wordt vermeld in het sms-bericht en in de wekelijkse waarschuwingsmail.

De teler krijgt persoonlijke begeleiding bij het leren kennen en herkennen van de wortelvlieg. Zo is hij in staat om zelf wekelijks het aantal wortelvliegen per val te tellen en aan ons door te geven. Het is namelijk de bedoeling dat de teler zelf de drempelwaarden opvolgt in de weken dat Inagro niet komt tellen. Om zo tijdig in te grijpen indien de drempel toch is overschreden.

Het tellen van de vangplaten moet tot drie weken voor de oogst gebeuren, dit om bescherming te bieden tegen wortelvlieg gedurende de volledige teeltduur. Aan de hand van het aantal vliegen per val per week en de vastgestelde drempelwaarde – gemiddeld 3 wortelvliegen per week op perceelniveau –wordt beslist of een behandeling nodig is.

Hoe je een wortelvlieg makkelijk herkent, vind je terug op de fiche.

wortelvlieg

Wortelvliegapp

Via de wortelvliegapp kan je jouw eigen tellingen ingeven en opvolgen.

Voordelen van geleide bestrijding

 • Behandelen op het juiste moment
 • Op een geïntegreerde wijze
 • Geen problemen met residuen
 • Beter voor het milieu
 • Kennisverrijkend
 • Een belangrijk financieel voordeel
schade wortelvlieg

Een West-Vlaamse wortelteler vertelt:

Wij doen al een 10-tal jaar geleide bestrijding van wortelvlieg. Om wortelvlieg te leren herkennen, kregen we een fiche van Inagro met een foto van de wortelvlieg en zijn kenmerken. Dit vergeleek ik met wat te zien was op mijn vangplaten. Hiervoor kregen we ook hulp van de Inagro adviseur. In het begin duurt het wat langer om de plaatjes te bekijken, maar naarmate je meer getraind bent, verloopt dit vlotter. Je moet wel secuur kijken voor een goed resultaat!

Een tip die ik meegeef: de vangplaten mogen niet te vuil zijn. Vooral na regen en veel wind spat aarde op en na enige tijd hangen de vangplaten ook vol met allerhande vliegen. Dat is niet meer overzichtelijk en bemoeilijkt het correct tellen, en de plaatjes plakken dan onvoldoende.

De afwisseling tussen de eigen tellingen en deze van Inagro lopen goed. Zelf tel ik telkens volgens een vast stramien: namelijk elke dinsdag. Inagro komt ongeveer eenmaal om de drie weken.

De opvolging van Inagro is een ondersteuning en bevestiging van mijn eigen tellingen. Zo voel ik mij veiliger. Hierdoor moet ik ook niet onnodig sproeien, en gebeurt dit alleen op het juiste moment. Dit is economisch ook interessant. Goede en gezonde wortelen, daar streven we naar. Wij hebben nog nooit afkeuringen gehad.

Via de wekelijkse mail of tijdens het bezoek door de adviseur, krijgen we ook bijkomende informatie als bladluizen of andere ziektes te zien zijn. Dit maakt mij alert dat ik zelf ook eens moet controleren.

Prijzen (excl BTW)

Wie wil deelnemen aan de geleide bestrijding, betaalt per perceel. Deze prijzen zijn inclusief huur van het materiaal. Facturatie en overschrijving gebeuren na de plaatsing van de valletjes. Als je lid bent van een telersvereniging, dan kan je gebruik maken van GMO-tussenkomst.

 • Kleine wortelen in Vlaanderen: 111 euro per perceel.
 • Grote wortels, knolselder, pastinaak, wortelpeterselie in Vlaanderen: 138 euro per perceel.
 • Kleine wortels in Wallonië: 131 euro per perceel.
 • Grote wortels, knolselder, pastinaak, wortelpeterselie in Wallonië: 159 euro per perceel.

Wil je ook berichten ontvangen?

Schrijf je hier in op de waarschuwingsberichten en ontvang ze in je mailbox.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.