champignonmug

Wat is het verschil tussen een champignonmug en een champignonvlieg?

Kan je deze twee beestjes moeilijk uit elkaar halen?
Wij helpen je ze te onderscheiden.

De champignonmug

Be-adering vleugels

De snelste en duidelijkste manier om als champignonteler te bepalen of hij te maken heeft met champignonmuggen of champignonvliegen is door de be-adering van de vleugels te bekijken.

vleugel champignonmug

De champignonvlieg

Be-adering vleugels

De vleugels van de champignonvlieg zijn qua be-adering duidelijk verschillend van de vleugels van een champignonmug.

Vleugel champignonvlieg

De champignonmug

De Belgische champignonteler heeft vooral last van de champignonmug (Lycoriella ingenua), een muggengeslacht uit de familie van de rouwmuggen (Sciaridae). De champignonmuggen zijn 2 tot 5 mm groot, zwart en groter dan de champignonvliegen. Ze hebben ook lange opstaande antennes. De volwassen larven zijn 5 tot 8 mm lang, wit en hebben een typische zwarte kop. Ze hebben sterk ontwikkelde monddelen waarmee ze zich in het champignonweefsel kunnen boren. Soms treft men ze hangend aan een spinseldraad onder het bed aan.

Champignonmug

Elk volwassen wijfje kan ongeveer 170 eitjes afzetten. Ze worden in clusters van maximaal 15 stuks gedeponeerd op de champignons of compost/dekaarde. Verdere ontwikkeling is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij 18°C duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen individu ongeveer 30 dagen, bij 24°C slechts 21 dagen. Tijdstip van verschijnen van adulten is afhankelijk van moment van infectie/ei-afleg, maar meestal verschijnen de adulten net na de 1ste vlucht. Volwassen champignonmuggen verspreiden sporen van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën doordat ze vrij rondvliegen in de kwekerij en migreren tussen de cellen. Ze besmetten het oppervlak waar ze neerstrijken, zoals de aangeleverde dekaarde, de uitrusting om af te dekken en pas afgedekte teelten. Onvoldoende waakzaam zijn om alle mogelijke infectiebronnen aan te pakken, leidt tot verdere infecties en een toenemende muggenpopulatie in de volledige champignonkwekerij.

De champigonvlieg

De champignonvliegen (Megaselia halterata) zijn kleine (2 tot 3 mm), bruinzwarte, gebochelde insecten met onopvallende antennes. Dit insect behoort tot de familie van de bochelvliegen (Phoridae).

De larven van de champignonvlieg zijn wit, pootloos, hebben geen zwart kopkapsel en zijn 2 tot 5 mm groot, een stukje kleiner dus dan de larven van de champignonmug.

champignonvlieg

Na de paring wordt de vrouwelijke champignonvlieg aangetrokken door de geur van groeiend champignonmycelium en zet ze veel eieren af. De ontwikkeling van ei tot volwassen insect is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en varieert van vijftien dagen (bij 24°C) tot vijftig dagen (bij 15°C). De larven boren zich in het champignonweefsel en vormen, ongeveer vijf dagen na het uitbreken van de eitjes, een pop. Nog eens vijf dagen later komt de vlieg uit de pop tevoorschijn. Twee derde van haar onvolwassen leven brengt de champignonvlieg door als pop. De insecten vliegen niet bij temperaturen lager dan 12°C en zorgen in de winter voor weinig problemen. In de nabijheid van lichtbronnen zijn de vliegen zeer actief, ze worden daarbij gekenmerkt door hun typische zigzag vlucht die verloopt met horten en stoten. In het donker worden de vliegen inactief.  Champignonvliegen verspreiden sporen van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën doordat ze vrij rondvliegen in de kwekerij en migreren tussen de cellen. Ze besmetten het oppervlak waar ze neerstrijken, zoals de aangeleverde dekaarde, de uitrusting om af te dekken en pas afgedekte teelten. Onvoldoende waakzaam zijn om alle mogelijke infectiebronnen aan te pakken, leidt tot verdere infecties en een toenemende vliegenpopulatie in de volledige champignonkwekerij.

Meer info?

Wil je meer weten over champignonteelt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.