teeltbed Parijse champignon - beeld uit onderzoekscel

Hoe kan je een plaag van champignonvliegen voorkomen en bestrijden?

Als champignonteler of compostbedrijf weet je dat champignonvliegen een grote impact kunnen hebben op de rendabiliteit van de teelt. Hygiëne is één van DE cruciale pijlers om deze plaag te vermijden. Maar hoe zet je de theorie om in de praktijk? We geven je hiervoor graag een reeks praktische tips die je op de goede weg kunnen helpen.

Champignonvlieg, een plaaginsect in de champignonteelt

Champignonvliegen kunnen, net als champignonmuggen, directe schade veroorzaken doordat de larven zich voeden met het champignonmycelium. Grote populaties kunnen er voor zorgen dat de knopvorming hierdoor slecht verloopt. Adult champignonvliegen bevatten sporen van ziekteverwekkende schimmels en bacteriën, daardoor veroorzaken ze indirecte schade in de cellen en de kwekerij. Ze besmetten het oppervlak waar ze neerstrijken, zoals bv. de pas afgedekte teelten. Door onvoldoende waakzaamheid om alle mogelijke infectiebronnen aan te pakken, leidt dit tot verdere infecties en een toenemende muggenpopulatie in de volledige champignonkwekerij. Hygiëne is dé cruciale pijler om deze plaag zo veel mogelijk te vermijden.

plaaginsecten champignonteelt

Welke preventieve maatregelen kan ik toepassen om champignonvliegen te voorkomen?

 • Besteed voldoende aandacht aan algemeen geldende hygiënemaatregelen. 
 • Verwijder alle restanten van organisch materiaal (compost, dekaarde, voetjes, champost) onmiddellijk na het vullen of leegmaken van de teeltcel. Zorg ervoor dat deze restanten geen aantrekkingsbron worden van nieuwe infecties.
 • Stockeer geen champignonvoetjes of champost in de buurt van de champignonkwekerij. 
 • Laat dekaarde- en compostwagen zo lang mogelijk gesloten wanneer deze vrachtwagens of vulmachine op elkaar moeten wachten. 
 • Werk zoveel mogelijk met gesloten deuren en zorg voor goed sluitende celdeuren, rubberafsluitingen, deurophanging,… 
 • Vermijd schuilplaatsen voor champignonmuggen: herstel barsten in muren of vloeren, zorg voor een waterslot op afvoerputjes.
 • Reinig regelmatig de open of halfopen afvoerputjes en open afvoerkanalen rond de champignonkwekerij. 
 • Controleer de filters in de ventilatieopeningen indien deze goed geïnstalleerd zijn. 
 • Monitor goed de insectenpopulatie, gebruik vliegenlampen of gele vangplaten als detectiemiddel. 

Meer info?

Wil je meer weten over champignonteelt?

Met welke middelen kan ik de champignonvliegen bestrijden?

 • beeld van de app op diverse schermen

  Chemische bestrijding

  Op heden is er in België slechts 1 chemisch bestrijdingsmiddel tegen champignonvliegen toegelaten, namelijk een insecticide op basis van de actieve stof deltamethrine. Er zijn meerdere producten beschikbaar in de handel. Graag verwijzen we je door naar de gewasbeschermingsapp van Inagro waar je altijd de meest recente informatie kan terugvinden van de producten en de details van toepassing die gebruikt kunnen worden tegen champignonmuggen. 

 • Nematoden

  Biologische bestrijding?

  Aaltjes hebben enkel een werking op champignonMUGGEN en NIET op champignonVLIEGEN!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.