teeltbed Parijse champignon - beeld uit onderzoekscel

Champignonmug herkennen en levenscyclus

De Belgische champignonteler heeft vooral last van de champignonmug (Lycoriella auripila), een muggengeslacht uit de familie van de rouwmuggen (Sciaridae).

Hoe herken je een champignonmug?

Champignonmuggen zijn 2 tot 5 mm grote, zwarte insecten. Ze hebben lange opstaande antennes en vertonen een karakteristieke be-adering van de vleugels. De volwassen larven zijn wit,5 tot 8 mm lang en hebben een typisch zwarte kop. De larven hebben sterk ontwikkelde monddelen waarmee ze zich in het champignonweefsel kunnen boren.

Elk volwassen wijfje kan ongeveer 170 eitjes afzetten. Ze worden in clusters van maximaal 15 stuks gedeponeerd op de champignons of op de compost/dekaarde. Verdere ontwikkeling is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij 18°C duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen individu ongeveer 30 dagen, bij 24°C slechts 21 dagen.

Tijdstip van verschijnen van adulten is afhankelijk van moment van infectie/ei-afleg. Eénmaal een cel geïnfecteerd is, is de verspreiding naar andere cellen heel waarschijnlijk en kan er een continue plaagdruk heersen.

champignonmug

Levenscyclus champignonmug

De levenscyclus van een champignonmug onder teeltomstandigheden duurt ongeveer 4 weken. De grootste uitbraak van nieuwe adulten wordt waargenomen tussen 21 à 23 dagen na initiële infectie.

Volwassen vrouwtjesmuggen worden aangetrokken door de geur van organisch materiaal zoals dekaarde, in mindere mate door de geur van doorgroeide compost. Na bevruchting door een mannetjesmug legt zij rond de 170 eitjes. Uit deze eitjes komen na 5 dagen larven van het eerste larvale stadium tevoorschijn. Elke larve gaat over een periode van 12 dagen tweemaal vervellen (2de en 3de larvale stadium) om te kunnen groeien. Nadien volgt het popstadium dat ongeveer 4 à 5 dagen duurt. Uit het popstadium wordt een nieuwe generatie muggen geboren. En zo kan de cyclus opnieuw starten. De volwassen mug leeft ongeveer 8 dagen.

levencyclus champignonmug

Meer info?

Wil je meer weten over champignonteelt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.