Sophie en Bart voor Hennepplanten

Is industriële hennep telen rendabel?

Industriële hennep op een rendabele manier telen is op dit moment moeilijk. Er is een gebrek aan lokaal beschikbare oogstmachines en verwerkingseenheden. De transportkosten lopen daardoor hoog op, al is er potentieel voor de toekomst.

Het potentieel van industriële hennep is groot, maar de afzetmarkt in België is klein. Er zijn te weinig oogstmachines en verwerkingslijnen beschikbaar. Daardoor hinken we achterop op onze buurlanden. Om de mogelijke rendabiliteit van industriële hennep te illustreren, hebben we een vergelijking gemaakt tussen hennep, korrelmaïs, aardappelen en wintertarwe (zie tabel onderaan).

Productiekost af land

De cijfers verzamelden we aan de hand van literatuurstudies en door telers te bevragen (2017 – 2018). De productiekost af land zijn de totale kosten voor de aankoop van het zaaizaad, onkruidbestrijding, bemesting en oogsten. Daaruit valt al af te leiden dat hennep, korrelmaïs en wintertarwe een lagere productiekost hebben dan aardappelen.  

Opbrengst

Wat ook interessant is, zijn de opbrengsten van elk gewas. Voor hennep en wintertarwe wordt telkens een opsplitsing gemaakt tussen zaad en stro. Bij het typische zaadras Finola-hennep is de lengte van het stro veel korter, namelijk ± 1 meter. Daardoor is de opbrengst van het stro uiteraard lager. Je hebt de keuze om Finola enkel voor het zaad te oogsten. De prijs die je per ton geeft voor het hennepzaad, fluctueert de laatste jaren. Toch daalt de prijs door de hoge concurrentie met Frankrijk. We ondervonden ook dat er zeker interesse is in lokaal geteeld hennepzaad. De prijs die je per ton voor het stro geeft, schommelt rond de € 100/ton. In 2018 vonden we geen afnemer voor het hennepstro van Finola. Dit weerspiegelt zich in de prijs per hectare die je uiteindelijk verkrijgt.

Hennepveld met in de verte 2 mensen

Extra kosten

Het is belangrijk dat bij dubbeldoelhennep het zaad ook gedroogd en getrieerd wordt. Dit brengt een extra kost met zich mee, die je bij de klassieke teelten niet hebt. De opbrengsten zijn het hoogst bij de aardappelen.

 

Hennep (teler)

Korrelmaïs

Winter-tarwe

Aardappelen

gewas / teeltwijze

USO 31
 2017

Finola
 2018

Teler

Literatuur

Literatuur  

Teler

Literatuur
 (Fontane)

aankoop zaaizaad

180

278,22

170

175

111

1150

986

bemesting + werkgang

50

50

150

128

195

150

520

(manuele) onkruidbestrijding

0

0

140

80

85

150

100

mechanische onkruidbestrijding

0

0

0

0

0

0

0

Gewasbescher-mingskosten

0

0

0

20

150

800

764

oogsten (loonwerk)

250

250

190

324

234

600

440

productiekost afland (€/ha)

480

578,22

620

724

775

2850

2810

grondbewerking + zaai

100

100

265

 

 

300

 

pacht

 

 

1400

 

 

500

 

variabele kosten/ha

 

 

2285

 

 

3650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opbrengst (ton/ha)  

Zaad: 1,2

Stro: 4

Zaad: 1,08

Stro: 2

14

11

Graan: 10

Stro: 4

50

40

prijs per ton (€/ton)

Zaad: 1100

Stro: 120

Zaad: 800

Stro: 100

120

150

Graan: 140

Stro: 80

73

182,50

prijs per ha (€/ha)

1800

864

1680

1650

1720

3650

7300

 

droogkosten

80,29

164,26

 

 

 

  

 

trieerkosten

0

16,93

 

 

 

  

 

kost roten

100

100

 

 

 

 

 

perskosten

132,92

50

 

 

 

 

 

transportkosten stro

261,54

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Een markt voor industriële hennep in België betekent dat er lokaal oogstmachines en verwerkingseenheden beschikbaar zijn. In dat geval concurreert dubbeldoel hennep met korrelmaïs en wintertarwe op het vlak van rendabiliteit. Dubbeldoel hennep betekent dat zowel zaad als stro geoogst wordt.

*Belangrijke opmerking: 

Finola heeft een hoge zaadopbrengst in vergelijking met andere dubbeldoelrassen, maar het is gevoelig aan te hoge THC-gehaltes. Geef de bloeimelding zeker op tijd door aan het Departement voor Landbouw en Visserij! 

Wens je meer info?

Ben je geïnteresseerd in de teelt van industriële hennep en je hebt nog wat vragen? Neem dan contact met ons op via Sophie Waegebaert.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.