Oogst van hennep

Hemp4Circularity

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

23/03/2023

Einddatum

22/03/2026

Sociale media

Hemp4Circularity zal een biogebaseerde ecologische vezel, de lange hennepvezel, toepassen in de textielwaardeketen van NWE, van telers tot wevers, breiers en textielrecyclagebedrijven. Het project is een deel van de oplossing voor de uitdagingen van Noordwest-Europa, zoals de transitie naar een circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen, beperkte innovatiecapaciteit in plattelandsgebieden en klimaatverandering, dit in overeenstemming met de EU-strategie voor een duurzame en circulaire textielsector en het GLB.

Hennep is een innovatief, ecologisch gewas: geen pesticiden, weinig meststoffen, geen irrigatie en het absorbeert 1,65 ton CO2/ton stro. Het maakt gebruik van recent ontwikkelde machines (die nog zullen worden verbeterd). Alle fasen van de productie zullen worden geoptimaliseerd om de duurzaamheid te verhogen. Het project zal pilot actions opzetten in verschillende stadia van de waardeketen (teelt, verwerking, datagedreven landbouw, spinnen, weven, breien en recyclage). Het kan gedeeltelijk rekenen op de kennisoverdracht uit de vlassector en het project zal de aanvullende kennis van de partners verzamelen via transnationale samenwerking in NWE. Het zal recyclageoplossingen testen en ecologisch ontworpen prototypes produceren. Het zal trainingen organiseren om de capaciteit van de stakeholders te vergroten en communicatieactiviteiten zullen zorgen voor verhoogde de kennis van merken en eindgebruikers over hennep en de circulaire economie.

Doelstellingen:
Het project zal oplossingen bieden aan:

 • landbouwers door een winstgevende teelt met een positieve impact te implementeren & datagedreven hennepteelt te integreren;
 • de vlassector met een aanvullende vezel om deze sector te versterken. Hennep is een veerkrachtig gewas dat goed bestand is tegen klimaatveranderingen;
 • de textielindustrie, de merken, die lokale en duurzame materialen wensen te gebruiken;
 • eindgebruikers, die naar lokaal en duurzaam textiel zoeken en weinig kennis hebben over natuurlijke vezels.

Resultaten:
Inagro is verantwoordelijk voor WP1 (Pilot action to implement hemp for textile via good cultivation & scutching practices in NWE) waarin de focus ligt op de teelt, het oogsten en verwerken op de vlaszwingellijnen. Tijdens de projectperiode zullen verschillende deliverables uitgewerkt worden:

 • Opvolging Vlaamse telers (3 ha/projectjaar)
 • Finaal rapport over de kansen en uitdagingen van hennep in de vlasregio
 • Opvolgen adviezen over hennep in de projectregio
 • Crop fact sheet over hennep
 • Communicatie- en disseminatie-activiteiten (o.a. via de nieuwsbrief van Inagro)
 • Demo-activiteiten
 • Opstellen protocols, logboek en vragenlijsten voor landbouwers

In WP2 (Improving and implementing the processing of long fibre hemp into textiles, trekker HOGENT) wordt dieper ingegaan op de productie van hennepgaren en -stoffen. Er zal hierbij samengewerkt worden met textielbedrijven. Concreet wordt er ingezet op:

 • procedures voor spinnen, weven en breien
 • ontwikkeling tests voor kwaliteit en verwerkbaarheid van hennepgarens
 • bepaling kwaliteit en verwerkbaarheid hennepweefsels
 • procedures voor voorbehandeling en finishing van henneptextiel
 • ontwikkeling van prototypes, stalenboek, workshops
 • recycling van henneptextiel

WP3 zet in op het trainen van de stakeholders (trekker Valbiom). Er zullen gratis trainingen ontworpen worden voor landbouwers, loonwerkers en designers. Meer info via de link bovenaan.

Budget:
Totale projectbudget: €3 811 323,42
Financiële steun van Interreg NWE: €2 286 794,01

Partners:
11 partners uit België (Valbiom, Inagro, Hogent, Hyler, Libeco), Frankrijk (LCBIO, Safilin, Alliance for European Flax-Linen & Hemp), Nederland (Delphy, van de Bilt zaden en vlas) en Duitsland (Natuvalis).

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Interreg NWE

Provincie Oost-Vlaanderen

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wallonie

Région Normandie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.