Projecten

​Samen met KULeuven, VUB en Universiteit Gent, gaat Inagro binnen het SBO-project Biogas-MAMBO biogas opzuiveren tot een voldoende kwaliteit om vervolgens micro
De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene prod
De EVA(TM) app werd door pcfruit ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bi
Met dit project willen we de veehouder bewust maken van de voordelen van een goed stalklimaat. Sommige varkenshouders herkennen niet onmiddellijk de eerste sign
Het vlaio-la traject 'Introsect' beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector. Om dit te realiseren worden in de loop va
Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen die de