CONZOLE: CONditiemeting en -sturing van Zeugen voor Optimaal LEven & levensproductie

Bepalen van de conditie van zeugen via spekdiktemeting

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/06/2022

Einddatum

31/05/2026
Waarom is de conditie van zeugen belangrijk?

​​Conditie van zeugen is belangrijk, niet alleen voor de productieresultaten, maar ook voor een efficiënt voerverbruik én voor de langleefbaarheid van de zeug. Een ideaal gewicht, conformatie, spek- en spierdikte van de zeug zijn nodig voor een goed geboortegewicht en een optimale lactatie. Een suboptimale conditie kan leiden tot meer schouderletsels, beenwerkproblemen en vroegtijdig afvoeren van de zeug.

Wat willen we te weten komen?

Met dit project willen we onderzoeken hoe de conditie van de zeugen verloopt over meerdere cycli heen, en hoe dit in relatie staat met de productiviteit en het welzijn van de zeug en haar biggen. Het doel is dan ook om de levensduur en de productiviteit van de moderne zeug te verbeteren, met daarbij voldoende aandacht voor de langleefbaarheid en het welzijn van de zeug.

Hoe gaan we te werk in dit project?

In een eerste stap willen we verschillende methodes van conditiemetingen monitoren en evalueren. Volgende methodes zullen we hierbij toepassen: wegen van zeugen, meten van spier- en spekdikte, conditiescore via Caliper en visuele beoordeling. Dit doen we op verschillende tijdstippen tijdens de cyclus van de zeug. Op basis van de resultaten zullen we te weten komen welke combinaties van technieken en tijdstippen de meest praktisch haalbare is. We willen dus de meest optimale methode vinden om de conditie van zeugen te beoordelen.

In een tweede stap bekijken we of er een verband is tussen enerzijds de conditiemetingen doorheen de cyclus en anderzijds de productieresultaten, de levensduur van de zeug, en de prestaties van haar biggen. We kijken hierbij ook naar het welzijn van de zeug door schouderletsels, klauwproblemen en de redenen van uitval te evalueren.

Tenslotte willen we evalueren of en hoe we de conditie van de zeugen kunnen sturen via voedermanagement, om zo de productiviteit van de zeug en haar biggen te verhogen. Een optimale conditie zal leiden tot een beter dierenwelzijn, een verbeterde productie, een verlengde levensduur en een efficiënter voerverbruik. Op die manier zullen we de duurzaamheid van de Vlaamse zeugenhouderij verhogen.

Wil je weten of dit onderzoeksproject iets voor jou is?

Neem dan nu contact op!

Wil je meer weten over hoe de conditie is van de zeugen op jouw bedrijf en hoe deze evolueert? Vraag je je af hoe je dit best beoordeelt? Wil je weten hoe je de conditie van de zeugen op jouw bedrijf kan bijsturen? Neem snel contact op!

Drachtige zeugen
Logo VLAIO
logobanner cofinanciers conzole

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.