Projecten

Met dit LA-traject beogen we de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) van de tabakstrips, de belangrijkste plaag in openluchtgroenten, realistisch en haalbaar te
De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene prod
Traditioneel wordt schaalvergroting of performatieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeter
De EVA(TM) app werd door pcfruit ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bi
Een efficiënte mechanische onkruidbeheersing is één van de belangrijkste schakels voor een efficiënte biologische bedrijfsvoering. Met dit project willen we de