Pocketvergister van Inagro

Enerpedia 4.0

Project info

Project info

Project type

Opdrachten (met offerte)

Startdatum

01/09/2021

Einddatum

31/08/2025

​​​Enerpedia 4.0 heeft de bedoeling om logisch verder te bouwen op de verwezenlijkingen binnen Enerpedia 3.0 (en zijn voorgangers). Een aantal krachtlijnen binnen Enerpedia 4.0 zijn:

  • De zichtbaarheid van Enerpedia verder uitbouwen
  • Inzetten op innovatieve technieken - Complementair zijn aan bestaande initiatieven en praktijkgerichte onderzoeken
  • Verder uitbouwen Enerpedia als platform voor verspreiding energie-onderzoek
  • Verder inzetten op ondersteuning naar de overheid toe
  • Inzetten op CO2-besparing
  • Pocketvergisting als speerpunttechnologie

Het projectbeheer zit in handen van een stuurgroep, net zoals in Enerpedia 3.0 het geval was. Inagro neemt de lead hierin in nauwe samenwerking met het Innovatiesteunpunt en Thomas More.

Inagro vzw neemt het initiatief om de stuurgroepen te organiseren (uitnodigingen versturen, verslagen opmaken, zoeken van geschikte data en agenda bijeenkomst…). In de stuurgroep worden de verschillende acties binnen het project besproken en eventueel bijgestuurd. De stuurgroep komt om de 6 maanden bijeen. 

Afgevaardigden van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij worden hiervoor eveneens uitgenodigd. Inagro heeft als taak om de tussentijdse en het eindrapport op te maken en in te dienen. Binnen Enerpedia 4.0 zullen we de energietechnieken ordenen in 3 blokken, namelijk:

  • Bewezen energietechnieken (voor een grote groep landbouwers);
  • Innovatieve energietechnieken (voor de voorlopers);
  • Pocketvergisting
Banner Enerpedia

Partners

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.