Projecten

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene prod
Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij en van
De algemene doelstelling is het verfijnen van de eiwit- en fosforvoorziening in de rundveevoeding zodat het voedereiwit meer efficiënt benut wordt en zodat op e
Het belangrijkste doel van dit project is om de impact van Cryptosporidium op de gezondheid en economische resultaten te verminderen. Dit gebeurt door een tweel
Drinkwater van goede kwaliteit is belangrijk om ons melkvee en vleesvee in topconditie te houden. Is het drinkwater voor onze koeien bacteriologisch verontreini
Het vlaio-la traject 'Introsect' beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector. Om dit te realiseren worden in de loop va