Bedrijfsintegratie in praktijk. Een hefboom voor verhoogde realisatie en dialoog.

Bedrijfsintegratie Advies

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

02/07/2021

Einddatum

30/06/2024

De realisatiegraad van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven blijft laag of gebrekkig terwijl het maatschappelijke debat over landschapskwaliteit en vergunningen sterk leeft. Dit project is een hefboom naar meer realisaties en een brede dialoog.

Promotor Inagro zoekt via dialoogrondes met gemeenten, landbouwers, natuurorganisaties (waaronder de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen) en vergunningverlenende overheden naar meer overleg, afstemming en betere kennis van de praktijknoden. Vanuit die samenwerking en actiepunten bouwt Inagro aan een performante en provinciaal afgestemde communicatieaanpak

Op het terrein stimuleert Inagro meer en betere realisatie van de plannen via een coachingsaanbodvoor landbouwers. Daarnaast pakken we de drempel onderhoud aan via een gebruiksvriendelijke inventaris van onderhoudsoplossingen. Boerennatuur Vlaanderen verricht verkennend veldwerk voor agrobeheergroepen. Finaal beogen we meer consensus en draagvlak en een grotere bewustwording bij de sector en hogere realisatiegraad in de praktijk.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.