landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Landschappelijke integratie

Wat, waarom en hoe?

Via landschappelijke integratie gaat je bedrijf op in het omliggende landschap. Streekeigen natuurlijke beplanting voorzien is meestal een verplichte voorwaarde in je omgevingsvergunning. Maar bomen, heggen en struiken zijn ook goed voor de boer-burgerrelatie, de biodiversiteit en het klimaat.

Wat is landschappelijke integratie?

Land- en tuinbouwbedrijven maken deel uit van het landschap. Een (nieuw) bouwvolume heeft een invloed op dat landschap. Om de bestaande en nieuw te bouwen volumes optimaal in het landschap te integreren, is landschappelijke integratie noodzakelijk. Het gebouw mag niet beeldbepalend zijn voor het landschap. Een goed integratieplan met gepaste beplanting en bijhorend beheer is de ideale leidraad daarvoor.

Overweeg je aan te planten op je landbouwbedrijf? Ga dan eerst na of er een beplantingsplan in het kader van de vergunningsaanvraag is en voer de werkzaamheden uit zoals voorzien. Wijkt de gerealiseerde beplanting of het onderhoud ervan af van het vooropgestelde plan, dan verandert het beeld.

Waarom is landschappelijke integratie belangrijk?

Landschappelijke integratie wint aan belang, want een geïntegreerd bedrijf zorgt voor meer biodiversiteit, een beter klimaat en een sterkere boer-burgerrelatie. Net daarom besteden vergunningverlenende overheden meer aandacht aan landschappelijke integratie. Zo is landschappelijke integratie een vast en kritisch onderdeel geworden van een vergunningsaanvraag, in de vorm van een beplantingsplan met bijhorende schriftelijke motivatie.

Een landschappelijk integratieplan is bijna altijd een verplicht onderdeel van een vergunningsdossier bij land- en tuinbouwers. In hun oordeel hechten vergunningverlenende overheden steeds meer belang aan de integratieaspecten. Ze hebben aandacht voor de integratie in het landschap én de landschappelijke impact van een nieuwe loods of installatie op dat landschap.

Niet alleen de nieuwe constructie is van tel, het volledige bedrijf speelt mee in hun oordeel. Ook de voorgestelde plantensoorten, verschijningsvorm en planttypologieën zijn van belang in hun beslissing. Meer nog, steeds vaker wordt bij de beoordeling van een vergunningsdossier teruggekeerd in de tijd. Vergunningsverleners gaan na wat in het verleden opgelegd werd en of de land- of tuinbouwer dat correct uitvoerde.

Hoe kan je je bedrijf integreren?

Om te zorgen voor een goede integratie van je bedrijf in het omliggende landschap is het essentieel om op het volledige bedrijf te werken met landschappelijke beplanting. Ideaal is een combinatie van inheemse, streekeigen struiken en bomen die traditioneel in de regio voorkomen. Met het oog op een goed en duurzaam integratieplan hanteren onze landschapsarchitecten enkele basisprincipes. Dit is hun top 3:

  1. Gebruik streekeigen natuurlijke beplanting
  2. Creëer eenheid: integreren is niet camoufleren
  3. Denk aan de toekomst

Benieuwd naar meer? Ontdek onze handvaten voor landschappelijke integratie!

Onze beplanting draagt bij aan de uitstraling van ons bedrijf en vergt weinig onderhoud. Zo worden minder aantrekkelijke elementen aan het zicht onttrokken.

Rik Bogaert

Landbouwer

landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Inagro geeft gratis advies

Inagro stelt samen met jou een landschappelijk integratieplan met motivatie op voor jouw bedrijf, al dan niet in het kader van vergunningsaanvraag. Ontdek onze dienstverlening in de opmaak van een landschappelijk integratieplan. 

Het PDPO-project Bedrijfsintegratie in praktijk is een hefboom naar meer realisaties van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven en een brede maatschappelijke dialoog over landschapskwaliteit. Lees meer op de projectpagina.
Met steun van het ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Story logo's PDPO Bedrijfsintegratie in praktijk

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.