Bedrijfsintegratie Advies

Dienst- en subsidieverleners voor bedrijfsbeplanting

Verschillende dienstverleners en subsidieverstrekkers ondersteunen landbouwers om bomen of struiken aan te planten. We maken je wegwijs in het aanbod.

Verschillende partijen ondersteunen landbouwers om beplanting aan te planten. Dat hoeft niet te verbazen, want bomen en struiken zijn goed voor het landschap, de biodiversiteit en het klimaat. Dankzij steunmaatregelen sta je niet (volledig) zelf in voor de financiering van jouw aanplant.

Dienstverleners

Inagro

In Inagro huist de adviesdienst bedrijfsintegratie. Onze adviseurs staan je bij in de opmaak van een landschappelijk integratieplan, al dan niet in voorbereiding van een vergunningstraject. Bij de opmaak van het plan benaderen we altijd het volledige bedrijf én het landschap, en niet enkel het onderwerp van de vergunning. Naast het verkrijgen van de vergunning zijn ook de realisatie van het plan en het onderhoud van de beplanting aandachtspunten waarvan we werk maken.

landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Regionale landschappen en stadlandschappen

In West-Vlaanderen zijn vier regionale structuren actief rond landschapszorg: de regionale landschappen Westhoek en Houtland & Polders (arr. Brugge en Oostende) en de stadlandschappen West-Vlaamse hart (arr. Roeselare en Tielt) en Leie en Schelde (streek rond Kortrijk). Sinds jaar en dag realiseren ze zogenaamde ‘landschapsprojecten’ bij diverse doelgroepen, ook bij landbouwers.

In een actieve dialoog identificeren ze de concrete mogelijkheden om aanplantingen en poelen te realiseren, op – maar liefst ook rondom – het bedrijf. Matchen de ambities wederzijds, dan wordt het plan ook uitgevoerd in regie en op kosten van de regionale- en stadlandschappen. Louter een beplantingsverplichting realiseren (vanuit een vergunning) is een onvoldoende basis voor zo’n landschapsproject, maar als er ruimte en bereidheid is voor meer, dan is veel mogelijk.

Subsidies

VLIF-steun voor niet-productieve investeringen (NPI)

In 2023 stelde de Vlaamse overheid nieuwe steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen voor. Als actieve landbouwer of groepering van landbouwers kan je 50 tot 100% steun ontvangen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken terugbetaald.

De toelage maakt deel uit van het VLIF, maar ook wie zijn VLIF-steun al volledig benut, kan gebruik maken van deze bijzondere maatregel. NPI-steun kan je aanvragen via het e-loket van het agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Beplanting

Provinciale plantgoedsubsidie

De Provincie West-Vlaanderen hecht belang aan haar landschap en een goede boer-burgerrelatie. In de winter kan je financiële steun aanvragen voor de aankoop van jouw plantgoed bij een West-Vlaamse kweker. Het is een ideale kans als je zelf wil aanplanten, maar geen beroep kunt doen op VLIF-steun of medewerking van een regionaal- of stadlandschap.

Let wel: de provinciale plantgoedsubsidie kan enkel in de winter. Houd in het najaar de wekelijkse nieuwsbrief van Inagro in het oog en blijf op de hoogte. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Registreer je gratis en vink 'Bedrijfsintegratie' aan in jouw interesses.

Deze informatie werd samengebracht in het PDPO-project Bedrijfsintegratie in praktijk, een hefboom naar meer realisaties van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven en een brede maatschappelijke dialoog over landschapskwaliteit. Lees meer op de projectpagina.
Met steun van het ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Story logo's PDPO Bedrijfsintegratie in praktijk

Andere interessante webpagina's

Op zoek naar meer details en inspiratie? Verken volgende webpagina's.
  • Handvaten voor landschappelijke integratie

    Landschappelijke beplanting beoogt een optimale visuele integratie van het bedrijf in de omgeving. Met het oog op een goed en duurzaam integratieplan zijn deze basisprincipes van belang.

  • Onderhoud van bedrijfsbeplanting

    Hoe en wanneer onderhoud je de verschillende beplantingen op jouw bedrijf? We delen enkele tips om jouw hoogstammige bomen, knotbomen en losse heggen slim en efficiënt te beheren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.