landschappelijke integratie 12

Handvaten voor landschappelijke integratie

Om te zorgen voor een goede integratie van je bedrijf in het omliggende landschap is het essentieel om op het volledige bedrijf te werken met landschappelijke beplanting. Ideaal is een combinatie van inheemse, streekeigen struiken en bomen die traditioneel in de regio voorkomen.

Landschappelijke beplanting, weergegeven op een integratieplan, beoogt een optimale visuele integratie van het bedrijf in de omgeving. Ze verlegt het accent van de bedrijfsgebouwen naar de landschappelijke beplanting en het landschap. Als aanvullende functie vormen de groenelementen ecologische stapstenen doorheen het landschap. Met het oog op een goed en duurzaam integratieplan zijn volgende basisprincipes van belang.

Gebruik streekeigen natuurlijke beplanting

Streef naar een sterk passende integratie van het landbouwbedrijf. Maak daarvoor gebruik van streekeigen natuurlijke beplanting die je rondom het bedrijf aanplant. Door streekeigen kenmerken van het gebied te versterken speel je in op het omliggende landschap en de bestaande houtige landschapselementen. Ideaal is een combinatie van inheemse, streekeigen struiken en bomen die traditioneel in de regio voorkomen. Ritmische wisselwerking tussen hoge en lage beplanting verlegt het accent van de bedrijfsgebouwen naar de beplanting en het landschap. Als aanvullende functie kunnen de groenelementen ecologische stapstenen doorheen het landschap vormen.

landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Creëer eenheid: integreren is niet camoufleren

Gebruik landschappelijke beplanting die het volledige bedrijf integreert in het landschap door landschappelijke zichten te creëren, te breken en het accent te verleggen naar de beplanting zonder het bedrijf te camoufleren. Speel daarbij in op de sterktes en zwaktes van de architectuur van de agrarische gebouwen. Architecturaal sterke elementen kan je eenvoudig breken met groene elementen. Zo onttrek je een minder mooi ogende muur bijvoorbeeld aan het zicht.

stal met bedrijfsbeplanting

Herwaardeer bestaande elementen

Speel in op de (her)ontwikkeling van landschappelijke structuren die al aanwezig zijn op het landbouwbedrijf, zoals beken, beplanting langs perceelsgrenzen en oude boomgaarden zonder de functionaliteit van het bedrijf te hinderen. Zie je niet meteen hoe dat kan? Schakel onze adviesdienst bedrijfsontwikkeling in!

Integratie bestaande poel

Houd rekening met de activiteiten

Houd rekening met de bedrijfsgebonden activiteiten en landbouwkundige aspecten. Zo kan beplanting langs akkerranden waardevermindering van de geteelde gewassen veroorzaken door schaduw en bladval. Staat de beplanting te dicht bij stallen of serres, dan kan ze de lichtinval en luchtcirculatie hinderen.

Beplanting naast stal

Denk aan de toekomst

Stel een duurzaam integratieplan op dat indien mogelijk ook toekomstige bedrijfsplannen meeneemt. Zo moet er geen beplanting verdwijnen bij bedrijfsuitbreidingen in de nabije toekomst. Vergeet ook niet dat ook de erfordening en architectuur een belangrijke rol spelen in de landschappelijke integratie van jouw bedrijf. Hulp nodig? Schakel onze adviesdienst bedrijfsontwikkeling in!

landschappelijke integratie 7

Advies inwinnen? We staan voor je klaar!

Wil je je bedrijf mooier aankleden en beter integreren in het landschap, maar zie je niet meteen hoe? Inagro verleent advies! Samen met jou bekijken we de mogelijkheden om jouw bedrijf te integreren in het omringende landschap. We maken een landschappelijk integratieplan op, al dan niet in het kader van een vergunningsaanvraag.

Deze informatie werd samengebracht in het PDPO-project Bedrijfsintegratie in praktijk, een hefboom naar meer realisaties van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven en een brede maatschappelijke dialoog over landschapskwaliteit. Lees meer op de projectpagina.
Met steun van het ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Story logo's PDPO Bedrijfsintegratie in praktijk

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.