Verplichte grondanalyses voor landbouwers

Hoe lees ik een stikstof-analyse?

Via een stikstofadvies krijg je zicht op de stikstofvoorraad, de mogelijke vrijstelling van stikstof uit mineralisatie en een teeltspecifiek bemestingsadvies.

Hoe haal ik maximaal voordeel uit mijn stikstofadvies?

Bemesten met stikstof is vrij complex. De bodem levert van nature stikstof en stikstof kan makkelijk wegspoelen. Een stikstofanalyse biedt gelukkig houvast. We geven je graag enkele richtlijnen en voorbeelden.

Waarom een stikstofadvies?

De bemesting met stikstof moet vrij nauwkeurig gebeuren. Een te ruime stikstofbemesting is niet goed voor de portemonnee en zorgt voor een verhoogd risico op een te hoog nitraatresidu. 

Een correcte stikstofgift is niet zomaar in te schatten doordat de bodem ook stikstof vrijstelt via mineralisatie van organisch materiaal (koolstof, plantenresten, dierlijke mest, …).  

Een stikstofadvies kan je hierbij helpen en houdt rekening met:  

 • De stikstofvoorraad in de bodem, gemeten op het moment van staalname;
 • De te verwachten stikstofvrijstelling uit koolstof, plantenresten en dierlijke mest;
 • De behoefte van het gewas.   

Aandachtspunten

Zorg ervoor dat ook de overige bemesting en pH optimaal zijn. Een algemene grondontleding kan hierbij helpen. Neem op het juiste moment het stikstofstaal rekening houdend met de teelt en de reeds uitgevoerde bemesting.
 • Algemene grondontleding

  Klik hier

 • Timing stikstofstaal

  Klik hier

Voorbeeld staalname voor bemesten (na een rijke voorvrucht)

De voorteelt van dit voorbeeld was bloemkool. Deze werd 4 weken voor de staalname ingewerkt. Het staal werd begin april genomen voor spinazie. Door de rijke voorvrucht meten we al 68 eenheden nitraat in de laag van 0 tot 60 cm.  

In het advies van 118 eenheden werkzame stikstof/ha wordt nog rekening gehouden met een vrijstelling van stikstof uit de organische stof van het perceel (30 eenheden/ha), uit de dierlijke bemesting van het vorige jaar (7 eenheden/ha) en uit de oogstresten van de bloemkool (12 eenheden/ha). 

Analyseresultaten_stikstofanalyse

Voorbeeld van een tussentijdse staalname voor bijbemesting

De prei werd geplant op 15 mei. In onderstaand voorbeeld werd 10 weken na planten in prei een staal genomen. Op dat ogenblik heeft prei ongeveer de helft van de benodigde stikstof opgenomen.
Vóór het planten werd een gift van 18 ton varkensdrijfmest toegediend en geen kunstmest. De voorteelt het jaar voordien was bloemkool. 
Het advies is nog 27 eenheden werkzame stikstof (= 100 kg ammoniumnitraat) en houdt rekening met: 

 • De bodemvoorraad: 93 eenheden stikstof;
 • De al opgenomen stikstof: 120 eenheden stikstof;
 • De stikstof die nog zal vrijkomen uit mineralisatie: 35 eenheden stikstof.
Analyseresultaten_stikstofanalyse2

Nog vragen?

Heb je nog advies nodig bij de stikstofanalyse die je bij het labo hebt laten uitvoeren?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.