staalname grond3

Wat lees ik op een bouwvooranalyse?

Via een bouwvooranalyse leer je de percelen beter kennen en kan je gerichter gaan bemesten. Met een juiste dosis meststof kom je tot maximale opbrengsten.

Een bemestingsadvies geeft enkele cijfers mee. Het is van belang deze op een juiste manier te lezen. Enkel via een juiste bemesting in de juiste verhouding krijg je namelijk een maximale opbrengst.

pH en koolstof

In eerste instantie zijn pH en koolstofgehalte van belang. Zij vormen de basis van de bodemvruchtbaarheid. De pH heeft een invloed op de beschikbaarheid van nutriënten. Is de pH te hoog of te laag dan wordt de bemesting niet optimaal benut. Binnen de bouwvooranalyse is er in dat geval een bekalkingsadvies om de pH te optimaliseren.  

 • Het advies is uitgedrukt in zuurbindende waarde (zbw) per hectare.
 • Kalkmeststoffen hebben een % zuurbindende waarde.
 • Is het advies 1.000 zbw/ha en bevat de kalkmeststof 50% zbw, dan moet je bijvoorbeeld 2.000 kg van deze kalkmeststof toedienen per hectare.

Bekalken: hoe, wat en waarom?

De 2de belangrijkste parameter is het koolstofpercentage. Deze geeft een beeld van de aanwezige humus in het perceel. Hoe hoger dit is, hoe meer nutriënten zich kunnen binden en dus hoe vruchtbaarder het perceel. Verder is het humusgehalte belangrijk om voldoende vocht vast te houden, elk procent organische stof in de bouwvoor kan 6 tot 9 mm extra vocht leveren.   

Het koolstofgehalte verhogen met nutriënten

Op basis van de grondanalyse en de bijhorende teelt wordt een advies gegeven voor de belangrijkste nutriënten. Deze compenseren de gewasopname en zullen de bodemvoorraad richting de streefzone sturen. Het advies wordt steeds per hectare uitgedrukt en wordt zowel met organische mest als met kunstmest ingevuld.  

Voorbeeld: We telen aardappelen en krijgen onderstaand advies. Als dierlijke bemesting maken we gebruik van 35 ton runderdrijfmest per hectare: 

 • Fosfaat: 50 kg/ha
  • 35 ton runderdrijfmest x 1,4 kg fosfaat/ton = 49 kg
 • Kalium: 300 kg/ha 
  • 35 ton runderdrijfmest x 4,2 kg kalium/ton = 147 kg
  • 25 ton effluent x 4 kg kalium/ton = 100 kg
  • 175 kg patentkali aan 30% kalium = 52,5 kg
 • Magnesium: 45 kg/ha
  • 35 ton runderdrijfmest x 1 kg magnesium/ton = 35 kg
  • 175 kg patentkali aan 10% magnesium = 17,5 kg

Een goed bodembeheer start met een analyse gevolgd door een juiste bemestingsaanpak.

Bram Van Nevel

Adviseur bodem en bemesting

soil

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.