Derogatie zorgt ervoor dat je meer dan de 170 kg dierlijke stikstof mag aanbrengen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan gekoppeld.

Binnen het MAP worden in de gebiedstypes 2 en 3 bijkomende gebiedsgerichte maatregelen opgelegd. De equivalente maatregelen kunnen hier een alternatief vormen.