Staalname grond

Stikstof bemesten op advies, hoe doe je dat?

Een stikstofbemestingsadvies is vooral een hulpmiddel om gericht te gaan bemesten. Om tot een goed advies te komen, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten.

Wanneer neem je de analyse?

Het stikstofgehalte in de bodem kan sterk wisselen gedurende het groeiseizoen. Dit door de bemesting enerzijds en door de stikstofvrijstelling uit de bodem anderzijds. Voor een correcte stikstofmeting en advies moet je met enkele zaken rekening houden.
 • Afhankelijk van het tijdstip van bemesting

  In eerste instantie is het belangrijk te weten dat stikstof onder verschillende vormen in de bodem kan voorkomen. Vooral de nitraatvorm is belangrijk. Andere stikstofvormen, zoals ammonium, gaan omzetten naar nitraat. Ook de gewassen hebben een voorkeur om nitraat op te nemen.  

  Dierlijke mest en ook veel kunstmeststoffen bevatten voor een groot deel ammoniakale stikstof, in de bodem zal deze omgezet worden naar nitraat. Dit kan 1 tot 6 weken duren, afhankelijk van de bodemtemperatuur en de hoeveelheid mest die is toegediend. Daarom neem je het best een stikstofanalyse voor een bemesting gebeurt of pas zo'n 4 tot 6 weken na de bemesting.  

 • Afhankelijk van de teelt

  In teelten met een korte groeiduur, zoals spinazie, neem je het staal liefst voor het zaaien. Ook landbouwers met weinig ervaring in bemesten op advies nemen best een staal voor het zaaien of planten.  

  In teelten met een langere groeiduur kan je het staal na het zaaien of planten nemen. Dit leidt typisch tot een correcter advies. Doordat het staal later in het seizoen is genomen, wordt een groter deel van de stikstofmineralisatie gemeten in het staal en wordt de vrijstelling uit de opgebrachte dierlijke mest in kaart gebracht. De grote moeilijkheid hierbij is om de basisbemesting voor het zaaien of planten zodanig in te schatten dat er nog een beperkt advies is. 

  • Is het advies 0 dan werd al te veel bemest.
  • Is het advies te hoog, dan bestaat het risico dat dit niet meer gecorrigeerd kan worden.  

Een juist advies start met een juiste staalname op het juiste moment.

staalnemer

Ivan staalname grond

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.