Voederbomen

Voederbomen in de veehouderij

Bij het integreren van voederbomen op je percelen en in je bedrijfsvoering komt heel wat kijken. Welke boom- en struiksoorten zijn gezond voor mijn dieren? Hoe moet ik de bomen of struiken op mijn perceel inplanten? Moet ik boombescherming voorzien? Hoe kan ik het boomvoer aanbieden? Leer hoe je het beste uit je bomen en struiken kan halen op jouw bedrijf.

Deze pagina wil graag alle kennis over voederbomen samenbrengen, als vertrekpunt voor jouw bedrijf. De onderdelen die je hier kunt terugvinden, zijn:

 1. Waarom zijn voederbomen nuttig voor je dieren én voor je bedrijf?
 2. Aan de slag met voederbomen
 3. Voedingswaarde van voederbomen
 4. Wetgeving
 5. Steunmaatregelen
 6. Getuigenissen
 7. Project: 'Voederbomen voor bio-herkauwers'

1. Waarom zou je voederbomen aanplanten?

Nuttig voor je dieren
 • Positieve invloed op dierenwelzijn
 • Waardevolle extra voederbron in tijden van voederschaarste
Nuttig voor je bedrijf
 • Grotere voederautonomie en import onafhankelijkheid
 • Imago van jouw bedrijf bevorderen
 • Nuttige soorten aantrekken op jouw bedrijf
 • Bodemkwaliteit en bodemleven verbeteren
 • Koolstofopslag
runderen in boomgaard met heg

2. Aan de slag met voederbomen

Vooraleer je aan de slag kunt gaan met voederbomen, neem je er best de volgende informatie bij:

 • Soortenkeuze.
 • Waar plant ik best aan? Aanplanten en beschermen van mijn voederbomen.
 • Hoe plant ik aan?
 • Hoe bescherm ik mijn bomen tegen vraat?
 • Voederen of oogsten van mijn voederbomen?
aanplant van een heg

Voedingswaarde van voederbomen

Voederbomen bevatten verschillende voedingsstoffen, waaronder:

 1. Voederbomen als bron van eiwitten
 2. Voederbomen als bron van mineralen en spoorelementen
 3. Voederbomen als een bron van tannines
Voederbomen

Getuigenis: boerderij Jaak Sprangers

We trokken naar de boerderij van Jaak Sprangers (Nederland), waar hij een biologisch melkveebedrijf met zo'n 70 Jerseykoeien heeft. Hij is reeds 5 jaar aan het experimenteren met voederbomen. Boer Jaak ziet de meerwaarde vooral in de opname van meer mineralen. Het is ook een deel van het perceel, waarbij de houtwal midden in de wei vrij toegankelijk is voor de koeien. Hij geeft ook aan dat hij meer aandacht had moeten besteden aan de aanplant ervan, want het bewateren in het begin vraagt toch meer zorg dan gedacht.

Verbeterde diergezondheid en dierenwelzijn worden door verschillende landbouwers als meest positieve aspect van voederbomen beschouwd.

Website Agroforestry

Voederbomen

Getuigenis: boerderij De Kerkhoeve

We trokken naar boerderij De Kerkhoeve (Nederland). Jan Valckx bespreekt hoe boer Jo al 10 jaar geleden gestart is met het aanplanten van voederbomen op zijn bedrijf. De locatie werd gekozen omdat deze tegen de bosrand aan lag. Er werd gekeken naar de voederwaarde, de mineralen en het gedrag van de geiten en koeien. Voor boer Jo is het ook een voordeel om geen afrastering te moeten aanleggen op deze locaties.

Wetgeving rond planten en onderhouden van bomen en struiken

Dit is het overzicht van welke wetgeving er van toepassing is (2021) bij het aanplanten en beheren van bomen of struiken op en rond akkers en weides. Bij twijfel, ga je best ten rade bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of kan je rechtstreeks contact opnemen met het Consortium Agroforestry Vlaanderen.

 1. Wat moet ik weten als pachter of verpachter?
 2. Aanplantvergunningen
 3. Kan ik de bomen later opnieuw verwijderen?
 4. Wetgeving rond beschutting voor weidedieren
bomen aangeplant in een weide

Steunmaatregelen

Heb je concrete plannen om aan de slag te gaan met voederbomen dan kan je beroep doen op enkele organisaties of adviesbureaus met de nodige praktische kennis. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om als landbouwer financiële ondersteuning te krijgen.

Project - Voederbomen voor bio-herkauwers

Op onze projectwebsite kan je de verslagen terugvinden van alle vergaderingen, de literatuurstudie die uitgewerkt werd en alle gerelateerde info.

Opzet van het project 'Voederbomen voor bio-herkauwers'

In deze video legt projectpartner Jan Valckx van Wim Govaerts & co uit hoe het opzet van het project in elkaar zit. Daarnaast geeft hij ook een bondige samenvatting van de excursie. 

Meer info?

Heb je na het lezen over voederbomen interesse om meer te weten te komen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.