Voederbomen

Voederbomen zijn nuttig voor je dieren én voor je bedrijf

Voederbomen hebben niet alleen een positieve invloed op het dierenwelzijn, maar zijn ook nuttig voor jouw landbouwbedrijf.

Waarom voederbomen: Nuttig voor je dieren én voor je bedrijf

Positieve invloed op het dierenwelzijn

Bomen beschermen de dieren tegen impact van regen en wind in de winter en bieden schaduw in de zomer. Verder zorgen bomen ervoor dat in de beschutte zone minder grote schommelingen in temperatuur voorkomen. 

Tot slot zorgen de bomen of struiken in of langs je weiland ervoor dat je runderen zich erg op hun gemak voelen en natuurlijk gedrag zoals schuilen en knabbelen vertonen. Elke veehouder weet als geen ander dat, wanneer een dier zich goed voelt, ook minder snel ziek wordt en productiever is. Het voorkomen van hittestress is één van de meest gekende voordelen.

Voederbomen en koe

In opdracht van het Departement Omgeving onderzochten BOS+ en ILVO de afgelopen twee jaar hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden kan gegarandeerd worden door het voorzien van natuurlijke beschutting in de weide. Wil je ervoor zorgen dat je voederbomen ook optimaal functioneren als schaduwbomen, lees dan hier het uitgebreide rapport van het project ‘Weidescherm’. 

In warme zomers kan hittestress in Vlaanderen voor grote problemen zorgen als er onvoldoende maatregelen genomen worden. Vooral hoogproductief melkvee is hier gevoelig voor vanwege hun hoog metabolisme.

Evi Canniere

Onderzoeker melkvee - Inagro

koe naar weide

Waardevolle extra voederbron tijdens periodes van voederschaarste

Als je als veehouder in de zomer of gedurende lange droge periodes minder kwalitatief vers gras beschikbaar hebt, kunnen bladeren en twijgen een goede en kwalitatieve aanvulling zijn op jouw gebruikelijke rantsoen. Voor veehouders die al jaren met voederbomen aan de slag zijn, vormen twijgen en bladeren een belangrijk onderdeel van het standaard rantsoen.

Aanvullend wijzen studies uit dat de grasmat nabij bomen gedurende lange periodes van droogte productiever is dan gras die nooit in de schaduwzone komt.

Voederbomen

Nuttig voor je bedrijf

1. Grotere voederautonomie en import onafhankelijkheid

Een groeiend aandeel veehouders is op zoek om zoveel mogelijk voer te telen op het eigen bedrijf. Voor rundvee moet ongeveer 60% van het rantsoen op droge stof basis bestaan uit ruwvoer, verse of gedroogde voedergewassen of kuilvoer. Focus ligt hierbij op maximale bedrijfseigen eiwit- en energieproductie. Voederbomen kunnen je hierbij helpen.

Tip! De ILVO-rantsoentool vleesvee is een rekentool waarmee je het rantsoen kan berekenen voor de belangrijkste categorieën vleesvee (stieren, jongvee, zoogkoeien).

2. Goed voor het imago van jouw bedrijf

Houtige landschapselementen zoals bomen en struiken bevorderen de landschapskwaliteit rondom je bedrijf. Niet verwonderlijk dus dat bomen en struiken zorgen voor een grotere appreciatie bij je buren of de bezoekers op je bedrijf. Deze positieve invloed wordt versterkt door de groeiende aandacht voor dierenwelzijn. Vooral bij landbouwbedrijven met een hoevewinkel vormen de bomen vaak het uithangbord van het bedrijf, waardoor een betere prijs kan gevraagd worden voor de aangeboden producten. Daarnaast stijgt vanuit de industrie de vraag naar duurzaam geproduceerde producten en zal je inzet voor het dierenwelzijn en het landschap mogelijks ook een betere prijs opleveren.

3. Nuttige soorten aantrekken

Bomen en struiken bieden een geschikte leefomgeving voor heel wat nuttige soorten voor de landbouw, zoals vogels, vleermuizen en nuttige insecten, functionele agrobiodiversiteit die instaat voor natuurlijke plaagbestrijding of bestuiving. 

4. Bodemkwaliteit en bodemleven verbeteren

Via de bladeren komt jaarlijks heel wat organische stof op en in de bodem. Bodems met meer organische stof kennen een betere waterhuishouding, betere bodemstructuur en zijn vruchtbaarder. Deze eigenschappen maken de bodem  gezonder en weerbaarder tegen een klimaat gekenmerkt door steeds frequenter wordende extreme weersomstandigheden. 

5. Koolstofopslag

De koolstof wordt in de eerste plaats vastgelegd in de bomen en struiken zelf. Via afbraak van snoeimateriaal of bladeren komt die uiteindelijk ook in de bodem terecht. Het verhogen van de koolstofopslag is een belangrijk streefdoel in de hedendaagse en toekomstige landbouw. Hiermee bedoelen we de netto verwijdering van CO² uit de atmosfeer via fotosynthese en vastlegging ervan in biomassa en bodem. 

Meer info?

Wil je meer weten over voederbomen? Lees dan hier verder.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.