bomen in graasweide

Voederbomen: Overzicht van steunmaatregelen

Heb je concrete plannen om aan de slag te gaan met voederbomen dan kan je beroep doen op enkele organisaties of adviesbureaus met de nodige praktische kennis. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om als landbouwer financiële ondersteuning te krijgen.

Heb je concrete plannen om aan de slag te gaan met voederbomen dan kan je beroep doen op enkele organisaties of adviesbureaus met de nodige praktische kennis. Zij kunnen je meteen ook wegwijs maken op vlak van wetgeving of wijzen op mogelijke financiële ondersteuning.

  • Consortium Agroforestry Vlaanderen
  • Regionale Landschappen of Stadlandschappen in je buurt
  • Adviesbureau W. Govaerts & Co

Er zijn verschillende mogelijkheden om als landbouwer financiële ondersteuning te krijgen bij de aanplant en/of het beheer van je voederbomen:

  • Agroforestry aanplantsubsidie
  • VLIF-steun: aanleg van kleine landschapselementen
  • Beheerovereenkomsten Vlaamse Landmaatschappij
  • Provincies en gemeenten: lokale subsidies
  • Cofinanciering door bedrijven of particulieren

Consortium Agroforestry Vlaanderen

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderzoekstinstellingen en adviesdiensten. Hiertoe behoren ILVO (trekker), Inagro, Bodemkundige dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, BOS+, Wervel, en Universiteit Gent. Naast onderzoek zet dit consortium ook maximaal in op praktische begeleiding, advisering (naar landbouwers en beleid) en vorming van mensen die met agroforestry aan de slag gaan.  
 
Alle kennis en informatie wordt gebundeld in praktische fiches die beschikbaar zijn op het online kennisloket. Wil je graag van start gaan met agroforestry en wens je meer info of een gratis begeleiding hierbij? Klik op onderstaande knop om contact op te nemen.

Aanplanten met de nodige zorg

Regionale Landschappen of Stadlandschappen in je buurt

Het Regionaal Landschap is het aanspreekpunt voor landschapszorg in je streek. Ze zetten in op het versterken en onderhouden van leefgebieden, groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora. Zowel particulieren als landbouwers kunnen er terecht met vragen over de aanleg en het beheer van boomgaarden, hagen, poelen… of over natuurvriendelijke inrichting van een perceel, subsidiemogelijkheden of vergunningen. Naast de inhoudelijke begeleiding bieden ze vaak ook praktische ondersteuning aan bij de aanplant en onderhoud van houtkanten en hagen.

Aanplanten met de nodige zorg

Agroforestry aanplantsubsidie

Werken met voederbomen is een vorm van agroforestry. Je voederbomensysteem komt daarom in aanmerking voor de agroforestry aanplantsubsidie. Deze investeringssteun kadert binnen het programma voor Plattelandsontwikkeling en voorziet een éénmalige en gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 80%) van de aanplant. Daarin zit het plantgoed, de boombescherming en de arbeidskost vervat. Deze steun is enkel beschikbaar voor landbouwers met een landbouwnummer.  
 
Inschrijvingen voor de aanvraag van deze subsidie staan jaarlijks open van eind juli tot midden september. In deze inschrijving wordt gevraagd naar de locatie van je agroforestryperceel, de eigendomsbewijzen of schriftelijke toestemming van de eigenaar, de boomsoort en de aantallen die zal aanplanten en een kostenraming. Eenmaal goedgekeurd kun je de uitbetaling het jaar na de aanplant aanvragen via de verzamelaanvraag. Bij het aanvragen van de subsidie en opmaken van je dossier kun je vrijblijvend beroep doen op het Consortium Agroforestry Vlaanderen.

Aanplanten met de nodige zorg

VLIF-steun: aanleg van kleine landschapselementen

Het VLIF biedt financiële ondersteuning aan landbouwers die investeren in een verbetering van de biodiversiteit, landschap, bodem of waterbeheer,… Het gaat vooral om investeringen rond natuur- en landschapsbeheer en bodem- of waterbeheer die aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar geen of slechts beperkte inkomsten opleveren, de zogenaamde ‘niet-productieve investeringen’.

De KLE’s waarvoor je steun ontvangt zijn houtkanten, hagen, heggen, bomenrijen en vrijstaande bomen (bij minder dan 30 bomen/ha). Om in aanmerking te komen voor de steun moet het KLE voldoen aan enkele minimale dimensies. Deze minimale dimensies vind je op onderstaande link naar de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Bovendien moet de totale investeringskost minimaal € 1000 zijn. De investeringspremie is 75% of 100 % van het geïnvesteerde bedrag, afhankelijk van het type investering. Steunaanvraag kan je indienen via het e-loket. Contacteer je buitendienst voor meer info.

nieuwe aanplant van bomen

Beheerovereenkomsten Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sluit beheerovereenkomsten af voor het onderhoud van hagen, kaphagen, hegge, houtkanten, houtsingels en knotbomenrijen. Een beheerovereenkomst is een vijfjarige overeenkomst en start altijd op 1 januari. Aanvragen kan je indienen tot en met 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de startdatum. Bij het invullen van een aanvraag laat je je best bijstaand door de VLM bedrijfsplanner. Zij geven je gratis en vrijblijvend advies en begeleiding. Via deze kaart kun ja nagaan wie de VLM bedrijfsplanner is van jouw regio, dit is meteen je rechtstreeks aanspreekpunt. 
 
Hou er rekening mee dat naar aanleiding van het nieuwe GLB de voorwaarden en vergoedingen beheerovereenkomsten mogelijks licht gewijzigd kunnen worden.

bomen en struiken in graasweide met koeien

Provincies en gemeenten: divers aanbod van lokale subsidies 

Heel wat provincies en gemeenten bieden subsidies aan voor kleine landschapselementen, zowel voor aanleg als onderhoud. Contacteer hiervoor de gemeente of provincie waarin je weide ligt of bezoek hun website en controleer de specifieke randvoorwaarden.

Cofinanciering door bedrijven of particulieren

De groeiende aandacht bij de consument voor duurzaam geproduceerd voedsel met de nodige aandacht voor klimaat en dierenwelzijn biedt ook nieuwe kansen op vlak van alternatieve financiële ondersteuning. Steeds vaker zien we bereidheid bij afnemers of bij particulieren om de aanplant van bomen te helpen financieren. Voor afnemers kan dit interessant zijn vanuit marketingstandpunt. Bij particulieren is dit vaak ingegeven vanuit persoonlijke overtuiging. Een rondvraag bij je afnemers of klanten kan mogelijks inspirerend werken.

Aan de slag met voederbomen

Lees verder over hoe je aan de slag kunt gaan met voederbomen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.