Cambium : boslandbouw integraal

Voorbeeldfoto Cambium project

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (SUT)

Startdatum

01/03/2024

Einddatum

28/02/2027

Het Interreg-project CAMBIUM richt zich op versterken van biodiversiteit binnen landbouwgebieden door het stimuleren van economisch rendabele landbouwbedrijven die herstellende landbouw, en meer concreet diverse vormen van agroforestry, toepassen. De toepassing van agroforestry als kansrijk alternatief voor bestaande agrarische activiteiten en als prototype van wat herstellende landbouw kan inhouden, is echter nog onvoldoende omarmd.

Via een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen richten we ons op een verbeterde kennisontsluiting, doen we ervaring op via demobedrijven, worden didactische materialen ontwikkeld, organiseren we cursussen en trainingen voor stakeholders,... Er is ook aandacht voor beleid en regelgeving. 

Dit resulteert uiteindelijk in een hoger draagvlak voor agroforestry, in een agoforestry kennisagenda voor de toekomst en een 'integraal begeleidingspakket agroforestry' waarmee professionele adviseurs, beleidsmakers en toepassers agroforestry kunnen ondersteunen en implementeren.

Projectposter

Logobanner Cambium.jpg

Partners

Financiers

Interreg Vlaanderen-Nederland

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.