Grasland

HERBgrass

Meerwaarde van toegevoegde kruidachtigen in grasklaver, op vlak van voederwaarde, droogtetolerantie en IPPM

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/09/2023

Einddatum

31/08/2027

De globale doelstelling van het project is de graslanduitbating klimaat-robuuster, biodiverseren meer regeneratief maken door een significante uitbreidingvan kruidenrijk grasland. Daartoe wil het project kennisopbouw realiseren rond

  1. de mengselkeuze, aanleg en uitbating van kruidenrijk grasland,
  2. de voederwaarde van gras/klaver/kruidenmengsel,
  3. de inkuilbaarheid van gras/klaver/kruidenmengsel en
  4. de kwantificatie van de bijdrage van kruidenrijk grasland tot IPPM(i.e. het bevorderen van nuttigen en pollinatoren).

De aanpak is holistisch met aspecten rond teelttechniek, dierenvoeding en biodiversiteit.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.