CowForme studiereis

Jobontwikkeling en optimalisering van de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven

Jobontwikkeling en optimalisering van de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

31/12/2019

Einddatum

30/12/2022
Dit project wil enerzijds werkzoekenden in de

grensstreek via een aangepaste opleiding tewerk ​stellen in de veehouderij en

anderzijds het voortbestaan van onze veehouderij verzekeren door de

arbeidssituatie van de veehouders te verbeteren via innovatieve opleidingen

voor hen en hun adviseurs.  De partners gebruiken verschillende methodes

om deze doelstellingen te bereiken. Met een behoefteanalyse willen ze te weten

komen wat de veehouders zoeken op vlak van arbeidskrachten, hoe een job in de

melkveehouderij geherwaardeerd kan worden bij werkzoekenden, welke managementvaardigheden

de werkgever nodig heeft en welke opleidingen hebben de landbouwadviseurs nodig

om de arbeidsorganisatie op een melkveebedrijf aan te pakken. Er worden

opleidingen ontwikkeld voor zowel loontrekkenden, werkgevers als

adviseurs.  De melkveehouders komen samen in Focus Farms waaraan ook

adviseurs verbonden zijn om kennis over de grenzen heen uit te wisselen en zo

de competenties te verhogen. Voor de opleidingen voor de werkzoekenden naar

loontrekkenden worden eerst de profielen van de werkzoekenden bepaald die

mogelijks geïnteresseerd zijn in een job in de melkveehouderij. Tegelijk wordt

een video gemaakt waarin de job wordt voorgesteld. Daarna wordt er een

praktische opleiding opgemaakt die specifiek is afgestemd op de behoeften van

de veehouders dankzij de kennis in de 3 regio's. Parellel hiermee kunnen de toekomstige

werkgevers deelnemen aan een opleiding 'personeelsbeheer' bedoeld op een

optimaal beheer van de loontrekkenden. Daarnaast wordt een innovatieve begeleiding voorzien voor de

veehouders.  Via een enquête wordt gepolst wat hun verwachtingen zijn op

vlak van salaris en arbeidsinvulling. Daarna wordt een vernieuwende opleiding

voor de melkveehouders en hun adviseurs uitgewerkt waarin lean management,

ergonomie, veiligheid en "Bilan Travail (methode waarbij rekening wordt

gehouden met de verschillende aspecten van de arbeid) aan bod komen. In iedere

regio komen melkveehouders in Focus Farms samen om verbeteringspistes rond het

arbeidsthema te bediscussiëren. Tijdens elke Focus Farm ontvangt één veehouder

een groep collega-veehouders waarbij manieren van aanpak met elkaar worden

uitgewisseld.​
CowForme banner

Ook interessant...

Partners

Idèle - Institut de l'Elevage

CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques

UAW - L'Union des Agricultrices Wallonnes

Inagro vzw

Prevent Agri Vlaanderen

Prevent Agri Wallonie

Boerenbond

GEIQ 3A - Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

GEIQ Rural des Flandres - Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

Mission Wallonne des Secteurs Verts

Forem

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

FWA - Fédération Wallonne d'Agriculture

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.