CowForme studiereis

Jobontwikkeling en optimalisering van de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven

Jobontwikkeling en optimalisering van de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Start date

31/12/2019

End date

30/12/2022
Dit project wil enerzijds werkzoekenden in de
grensstreek via een aangepaste opleiding tewerk ​stellen in de veehouderij en
anderzijds het voortbestaan van onze veehouderij verzekeren door de
arbeidssituatie van de veehouders te verbeteren via innovatieve opleidingen
voor hen en hun adviseurs.  De partners gebruiken verschillende methodes
om deze doelstellingen te bereiken. Met een behoefteanalyse willen ze te weten
komen wat de veehouders zoeken op vlak van arbeidskrachten, hoe een job in de
melkveehouderij geherwaardeerd kan worden bij werkzoekenden, welke managementvaardigheden
de werkgever nodig heeft en welke opleidingen hebben de landbouwadviseurs nodig
om de arbeidsorganisatie op een melkveebedrijf aan te pakken. Er worden
opleidingen ontwikkeld voor zowel loontrekkenden, werkgevers als
adviseurs.  De melkveehouders komen samen in Focus Farms waaraan ook
adviseurs verbonden zijn om kennis over de grenzen heen uit te wisselen en zo
de competenties te verhogen. Voor de opleidingen voor de werkzoekenden naar
loontrekkenden worden eerst de profielen van de werkzoekenden bepaald die
mogelijks geïnteresseerd zijn in een job in de melkveehouderij. Tegelijk wordt
een video gemaakt waarin de job wordt voorgesteld. Daarna wordt er een
praktische opleiding opgemaakt die specifiek is afgestemd op de behoeften van
de veehouders dankzij de kennis in de 3 regio's. Parellel hiermee kunnen de toekomstige
werkgevers deelnemen aan een opleiding 'personeelsbeheer' bedoeld op een
optimaal beheer van de loontrekkenden. 

Daarnaast wordt een innovatieve begeleiding voorzien voor de
veehouders.  Via een enquête wordt gepolst wat hun verwachtingen zijn op
vlak van salaris en arbeidsinvulling. Daarna wordt een vernieuwende opleiding
voor de melkveehouders en hun adviseurs uitgewerkt waarin lean management,
ergonomie, veiligheid en "Bilan Travail (methode waarbij rekening wordt
gehouden met de verschillende aspecten van de arbeid) aan bod komen. In iedere
regio komen melkveehouders in Focus Farms samen om verbeteringspistes rond het
arbeidsthema te bediscussiëren. Tijdens elke Focus Farm ontvangt één veehouder
een groep collega-veehouders waarbij manieren van aanpak met elkaar worden
uitgewisseld.​

CowForme banner

Ook interessant...

Partners

Boerenbond

Chambres d’Agriculture Hauts-de-France

CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques

Forem (BE)

FWA - Fédération Wallonne d'Agriculture (BE)

GEIQ 3A - Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (FR)

GEIQ Rural des Flandres - Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (FR)

Idèle - Institut de l'Elevage

Inagro vzw

Mission Wallonne des Secteurs Verts (BE)

Prevent Agri Vlaanderen (BE)

Prevent Agri Wallonie (BE)

UAW - L'Union des Agricultrices Wallonnes (BE)

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (BE)

Financers

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.