CowForme studiereis

Jobontwikkeling en optimalisering van de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven

CowForme

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/01/2020

Einddatum

31/12/2022

Dit project wil enerzijds werkzoekenden in de grensstreek via een aangepaste opleiding tewerk​stellen in de veehouderij en anderzijds het voortbestaan van onze veehouderij verzekeren door de arbeidssituatie van de veehouders te verbeteren via innovatieve opleidingen voor hen en hun adviseurs.

De partners gebruiken verschillende methodes om deze doelstellingen te bereiken. Met een behoefteanalyse willen ze te weten komen wat de veehouders zoeken op vlak van arbeidskrachten, hoe een job in de melkveehouderij geherwaardeerd kan worden bij werkzoekenden, welke managementvaardigheden de werkgever nodig heeft en welke opleidingen de landbouwadviseurs nodig hebben om de arbeidsorganisatie op een melkveebedrijf aan te pakken. Er worden opleidingen ontwikkeld voor zowel loontrekkenden, werkgevers als adviseurs.

De melkveehouders komen samen in Focus Farms waaraan ook adviseurs verbonden zijn om kennis over de grenzen heen uit te wisselen en zo de competenties te verhogen. Voor de opleidingen voor de werkzoekenden naar loontrekkenden worden eerst de profielen van de werkzoekenden bepaald die mogelijks geïnteresseerd zijn in een job in de melkveehouderij. Tegelijk wordt een video gemaakt waarin de job wordt voorgesteld. Daarna wordt er een praktische opleiding opgemaakt die specifiek is afgestemd op de behoeften van de veehouders dankzij de kennis in de 3 regio's. Parallel hiermee kunnen de toekomstige werkgevers deelnemen aan een opleiding 'personeelsbeheer' bedoeld op een optimaal beheer van de loontrekkenden.

Daarnaast wordt een innovatieve begeleiding voorzien voor de veehouders. Via een enquête wordt gepolst wat hun verwachtingen zijn op vlak van salaris en arbeidsinvulling. Daarna wordt een vernieuwende opleiding voor de melkveehouders en hun adviseurs uitgewerkt waarin lean management,ergonomie, veiligheid en "Bilan Travail (methode waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van de arbeid) aan bod komen. In iedere regio komen melkveehouders in Focus Farms samen om verbeteringspistes rond het arbeidsthema te bediscussiëren. Tijdens elke Focus Farm ontvangt één veehouder een groep collega-veehouders waarbij manieren van aanpak met elkaar worden uitgewisseld.​

CowForme banner

Ook interessant...

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.