varkenshouderij

Diensten Varkenshouderij

Inagro biedt gratis advies en begeleiding om je bedrijfsvoering op je varkensbedrijf te optimaliseren. Daarnaast kunnen bedrijfsproblemen aangepakt worden, vaak in samenwerking met de bedrijfsdierenarts, de veevoederfirma of andere sectoradviseurs.

De varkenshouderij is een belangrijke sector binnen de West-Vlaams land- en tuinbouw. Omdat de marges klein zijn, is het vanuit economische standpunt van groot belang dat er kwaliteitsvolle en gezonde biggen en vleesvarkens kunnen opgroeien op het varkensbedrijf met respect voor dierenwelzijn en milieu. 

Om tot dit resultaat te komen, moeten alle aspecten in de varkenshouderij tot in de puntjes uitgevoerd worden.

Zoals dit al doet vermoeden, is dit niet evident voor de varkenshouders. Vandaar dat Inagro graag de West-Vlaamse varkenshouderij hierbij wil ondersteunen. 

Alle managementvragen omtrent varkenshouderij zullen samen besproken worden met de varkenshouder en eventuele andere sectoradviseurs. Samen zullen we proberen om je bedrijfsvoering te verbeteren en eventuele bedrijfsproblemen aan te pakken.

Denk maar aan het aanleren van een goede verlegstrategie, het leren eten van de biggen zowel in het kraamhok, de nursery en/of de biggenafdeling, opvolging van de conditie van de zeugen, het dekmanagement optimaliseren, het helpen opzetten van proeven, arbeidsefficiënt werken, het afleidingsmateriaal veranderen… 

Of wat met het aantal levend geboren biggen dat per zeug stijgt, de bioveiligheid die steeds belangrijker wordt om de gezondheidsstatus van het bedrijf op peil te houden, het slachthuis die verwacht dat de vleesvarkens op het juiste slachtgewicht afgeleverd worden…

Zeugende biggen

De varkenshouders worden dus steeds meer en meer geconfronteerd met uitdagingen.
Daarnaast is het niet evident om onafhankelijk advies te verkrijgen.

Daarom is het als West-Vlaamse varkenshouder mogelijk om beroep te doen op Inagro.
Dit kan dankzij de steun van onze provincie West-Vlaanderen die valt onder de koepel VarkensAcademie en dankzij een aantal projecten. 

Varkensacademie met logo's

Maak gebruik van ons aanbod

Wij plannen, indien nodig, een bedrijfsbezoek in om zo jouw managementvraag te beantwoorden en het samen met jou in de praktijk uit te voeren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.