Puntvervuiling

reinigen spuittoestel op spoelmat

Je kan puntvervuiling vermijden door vermorsingen te beperken of te zorgen dat vermorsingen niet in de waterlopen terecht komen. Door te werken op een onverhard

Het opgevangen restwater moet een correcte wijze verwerkt worden. In Vlaanderen kan je daarvoor gebruik maken van de biofilter, fytobak/Phytobac® of de Sentinel