spoelen spuittoestel

Oorzaken puntvervuiling

Verschillende handelingen met gewasbeschermingsmiddelen kunnen puntvervuiling veroorzaken. Deze kunnen rechtstreeks verontreiniging van de waterloop veroorzaken of nadat ze afspoelen van een verhard oppervlak richting waterloop of riolering.
De belangrijkste oorzaken van puntvervuiling staan hieronder opgesomd.
Onderaan de pagina kan je de Fyteauscan invullen en ontdekken waar er bij jou op het bedrijf puntvervuiling voorkomt.

Overlopen van spuittank

Het overlopen van de tank bij het vullen kan voorkomen als de tank nog met een waterslang gevuld wordt of met een vulpomp zonder debietmeter. Het tankmengsel dat overloopt, maar ook resten op de buitenzijde van de spuittank komen zo in de omgeving terecht.

Schuimvorming is hier ook een boosdoener. Als het schuim uit de spuittank komt dan wordt de buitenzijde (en omgeving) verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen.

overlopen tank bij het vullen

Vermorsingen

Vermorsingen van product kunnen zeer problematisch zijn. Doordat het hier over geconcentreerde middelen gaat kan de vervuiling snel zeer hoog worden. Enkele druppels product kunnen al volstaan om 10.000m³ water verontreinigen.

Denk niet alleen aan het omstoten van een maatbeker of bus product maar ook aan het weglekken van druppels langs de bus bij het openen/sluiten. Ook het spatten van product tijdens het reinigen van de maatbekers of lege bussen veroorzaken vermorsingen.

vermorsing

Lege verpakkingen en zegels

Lege verpakkingen en aluminium zegels laten rondslingeren kan ook weer waterverontreiniging door geconcentreerd product veroorzaken. Aan een zegel kunnen enkele druppels product kleven en die kunnen op zich zeer grote hoeveelheden water verontreinigen. Een lege verpakking die niet gespoeld is bevat ook een kleine hoeveelheid puur product die verontreiniging van oppervlaktewater kan betekenen.

 

verpakking en zegel

Spuiten van grachten

Hoewel overal de 1m teeltvrije zone moet gerespecteerd worden en het dus wettelijk verboden is, worden jaarlijks nog heel wat grachten mee behandeld. Vooral toepassingen met glyfosaat zijn zeer duidelijk zichtbaar.

Op die manier worden gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks de gracht in gespoten en veroorzaakt dit opnieuw puntvervuiling

glyfosaat waterloop

Strooien granulaten

Slakkenkorrels zijn gewasbeschermingsmiddelen die onder de vorm van granulaten gestrooid worden. Indien die in of over de beek worden gestrooid komen enkele korrels in de beek terecht waar ze traag hun actieve stof afgeven.

Vooral slakkenkorrels op basis van metaldehyde veroorzaken grote problemen in onttrekkingsgebieden voor drinkwater. Deze stof is namelijk zeer moeilijk uit oppervlaktewater te verwijderen en dit is problematisch voor de productie van voldoende drinkwater. Enkele korrels zijn zelfs al voldoende om de toetsingswaarde voor drinkwater te overschrijden.

out

Spuitresten

Spuitresten zijn overschot van spuitvloeistof nadat de bespuiting is uitgevoerd. Deze overschotten mogen nooit geloosd worden in de waterloop of riolering of op een verhard oppervlak dat afloopt naar waterloop of riolering.  

spoelen spuittoestel

Inwendige reiniging

Het spoelen en inwendig reinigen van de spuittank na een bespuiting mag niet op een verhard oppervlak op het bedrijf zonder het restwater op te vangen. Dit spoelwater bevat nog heel wat resten gewasbeschermingsmiddel en kan dus een zeer belangrijke bron van verontreiniging zijn.

inwendige reiniging

Uitwendige reiniging

Aan de buitenzijde van een spuittoestel kunnen nog heel wat resten gewasbeschermingsmiddel hangen. Door drift en turbulentie kan spuitmiddel aan de tank en spuitraam blijven kleven. Testen toonden concentraties van 3-30g actieve stof aan de buitenzijde van het spuittoestel. Voldoende om respectievelijk 30.000 à 300.000 m³ water te verontreinigen.

uitwendige reiniging

Fyteauscan

De Fyteauscan is een online tool waar je aan de hand van korte vragenlijsten de oorzaken van puntvervuiling op je bedrijf kan ontdekken. Een profiel aanmaken is gratis en de informatie blijft beschermd. 

www.fyteauscan.be

Wil je ontdekken hoe je puntvervuiling kan voorkomen?

Klik hier door voor meer info over het vermijden van puntvervuiling en het opvangen en verwerken van restwater

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.