Puntvervuiling vermijden na de behandeling

spoelen spuittoestel

Spoelen op het veld

De beste manier om spuitresten te vermijden is door het spuittoestel te spoelen op het veld net na de bespuiting. Het water uit de schoonwatertank volstaat dan om in drie keer het spuittoestel volledig inwendig te reinigen. Daarbij spuit je telkens het verdunde spoelwater uit over het pas gespoten gewas. Voorwaarde voor een correcte spoeling is natuurlijk dat de spuittank leeg is. 

Door te spoelen op het veld vermijd je dat spuitresten kunnen aandrogen aan de spuittank of spuitleidingen. De reiniging gebeurt dus het meest efficiënt net na de behandeling op het veld. Een automatisch spoelsysteem laat toe om de inwendige reiniging in enkele minuten te voltooien.  
 

bespuiting

Spoelen op een ingerichte spoelplaats

Als je niet spoelt op het pas behandelde veld dan moet je spoelen op een speciaal ingerichte vul- en spoelplaats. Het is dus niet toegelaten om op de erfverharding te spoelen zonder opvang van restwater. Het risico op afspoeling naar de waterloop is dan te groot.

vulplaats overdekt

Uitwendige reiniging

Reinig het spuittoestel nooit op een verhard oppervlak met afvoer naar de riolering of waterloop, maar reinig het spuittoestel  op een onverhard oppervlak of op een vul- en spoelplaats met opvang van het reinigingswater. Aan de buitenzijde van het spuittoestel hangen heel wat resten gewasbeschermingsmiddel die bij het uitwendig reinigen loskomen en oplossen in het reinigingswater.

Het is daarom ook verplicht binnen de IPM regelgeving om het spuittoestel binnen te stallen indien het niet gebruikt wordt. Op die manier vermijd dat de regen je spuittoestel uitwendig reinigt en er gewasbeschermingsresten afspoelen van je spuittoestel.

uitwendige reiniging

Goed bezig na het spuiten?

Check dan ook zeker eens of je ook vóór of tijdens het spuiten geen fouten maakt.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.