Voorbeeld alley cropping systeem

Wat is agroforestry?

Een succesvol agroforestry systeem vraagt een aanpak op maat. Neem contact op met onze adviseur en samen bekijken we de mogelijkheden op jouw bedrijf.

Wat is het en wie doet het?

Agroforestry of boslandbouw combineert de teelt van bomen en struiken met andere landbouwgewassen of -dieren op éénzelfde perceel. Hoe dit er in de praktijk uitziet hangt vooral af van de functie die de bomen moeten vervullen en van de teelten waarmee je deze bomen combineert.

In nagenoeg elke grondgebonden landbouwtak biedt agroforestry kansen. Zowel op intensieve als meer extensieve bedrijven. Cijfers voor Vlaanderen tonen aan dat er nagenoeg evenveel gangbare landbouwers starten met agroforestry als bio-boeren. De bomen worden meestal gecombineerd met dieren of akkerbouw, maar ook groenten behoren tot de mogelijkheden.

Teelt van bomen en gewassen op één perceel

De vele gedaantes van agroforestry

De traditionele hoogstamboomgaard met begrazing door dieren is een voorbeeld van een klassiek en relatief eenvoudig te realiseren systeem. Maar we zien bijvoorbeeld ook steeds vaker modernere varianten waarbij bomen op rijen aangeplant worden (‘alley cropping’) met daartussen akkerbouwgewassen of groenten.

Méér dan wat bomen planten

Agroforestry gaat verder dan zomaar enkele bomen planten op je veld. De bomen zijn een volwaardig deel van je verdienmodel. Beheer, oogst en vermarkt ze met dezelfde zorg als je andere teelten.

Daarnaast hebben je bomen onvermijdelijk een impact op de tussenliggende teelt. Maar ook in de omgekeerde richting is dit het geval. Dit hoeft geen probleem te zijn. Slimme soortenkeuzes en combinaties afgestemd op jouw bedrijf zijn belangrijk. Niet enkel door slimme combinaties, maar ook door een doordacht beheer of aanplantplan, kan je ervoor zorgen dat de competitie tussen bomen en gewassen minimaal is.

Bomen vragen een goed beheer

Geef je bomen vanaf de aanplant dezelfde aandacht als je andere teelten. Enkel zo pluk je op termijn de vruchten.

Ruben Mistiaen

Adviseur agroforestry

Aanplanten met de nodige zorg

Voordelen voor boer...

Mits een slimme aanpak kun je in een agroforestry-systeem op termijn hogere opbrengsten per hectare realiseren dan bij reinteelten. De eventuele minopbrengst tussen de bomen, compenseer je vaak ruimschoots door de extra inkomsten van de bomen via fruit, noten, hout,…

Maar bij agroforestry moet je ook verder kijken dan alleen maar de direct gegenereerde inkomsten op je perceel. Het is een systeemaanpak waarmee je investeert in de toekomst van je bedrijf en je omgeving.

Walnoten als bijkomend product

... én omgeving

De bomen leveren heel wat bijkomende landbouwkundige, ecologische en maatschappelijke diensten:

 • Natuurlijke aanrijking van voedingsstoffen en organisch materiaal in de bodem
 • Minder uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater
 • Minder erosie
 • Verhoogde boven- en ondergrondse koolstofopslag
 • Verhoogd dierenwelzijn en -gezondheid
 • Positieve impact op biodiversiteit (o.a. ook het aantrekken van nuttige insecten)
 • Creëren van een recreatief aantrekkelijk landbouwlandschap
aanrijking bodem met organisch materiaal

Agroforestryperceel op Inagro

Sinds 2022 hebben we op Inagro ons eigen lange termijn onderzoeks- en demoperceel agroforestry. Op dit perceel combineren we de teelt van akkerbouwgewassen en groenten met de teelt van walnoot.

 • Agroforestry aanplantsubsidie

  Lees meer over het aanvragen en de randvoorwaarden van de agroforestry aanplantsubsidie

 • Consortium Agroforestry Vlaanderen

  Kom meer te weten over agroforestry, bekijk praktijkvoorbeelden in Vlaanderen of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Vraag advies

Agroforestry is maatwerk. Op de weg tussen idee en uitvoering zul je een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Welke bomen combineren goed met mijn teelten en horen thuis op mijn bodem? Hoeveel bomen moet ik zetten en welke plantafstanden hanteer ik best? Wat met het beheer? Is er een afzetmarkt voor mijn product? Maak ik aanspraak op subsidie? … Vanuit Inagro helpen we je een antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.