REFOREST

Agroforestry

Project info

Project type

Horizon Europe

Start date

01/07/2022

End date

30/06/2026

​Met ​REFOREST willen we de prestaties en de toepassing van agroforestry-systemen verbeteren. We weten dat de integratie van bomen op landbouwbedrijven bijdraagt tot:

  • de beperking van de klimaatverandering,
  • bodemdegradatie voorkomt,
  • de habitatvoorziening verbetert,
  • de waterhuishouding verbetert en
  • dat hierdoor nieuwe ketenontwikkeling kan ontstaan.

Maar wat houdt de telers op vandaag tegen? Er zijn verschillende belemmeringen bekend, zoals de financiële gevolgen voor het landbouwbedrijf, het gebrek aan deskundigheid en kennis, of grondbezit. 

REFOREST is een samenwerking tussen 14 partners van 10 EU landen, elk met hun eigen relevante expertise. Samen wordt gekeken om op basis van bestaande kennis oplossingen te zoeken voor de belemmeringen die de opschaling van agroforestry in Europa hinderen. De strategische doelstelling is om agroforestry breder ingang te doen vinden door de waarde van koolstof en biodiversiteit in te passen in de landbouw business modellen. Een netwerk van living labs zal instaan voor de co-creatie en het uittesten van tools, instrumenten en informatie output ontwikkeld binnen dit project.

Binnen het REFOREST project gaat Inagro aan de slag met zijn eigen agroforestry demo- en onderzoeksperceel. Dit perceel maakt deel uit van de 7 living labs in dit project.

Logo REFOREST

We know that agroforestry is a very good alternative to modern agricultural monocultures, our project aims to facilitate its adoption in Europe.

Martin Lukáč

ReForest coordinator

Voorbeeld agroforestryperceel in Vlaanderen (c) Consortium Agroforestry Vlaanderen

Partners

CZU - Czech University of Life Sciences Prague (CZ)

Inagro vzw

University of Copenhagen (DK)

ORC - Organic Research Centre (GB)

Philipps-Universität Marburg

EMEA - Euro-Mediterranean Economists Association (ES)

University of Reading (GB)

OSA - Polish Agroforestry Association (PL)

University of Bonn (DE)

Trakia university (BG)

Europroject (BG)

University of Sopron (HU)

DIBcoop - Dutch International Business Development Cooperative (NL)

DeFAF - German Association for Agroforestry (DE)

Financers

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.