Agroforestry

Boslandbouw, samen werkt

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2020

Einddatum

31/03/2022

Innovatieve duurzame productiesystemen, zoals agroforestry, komen steeds meer in beeld als deeloplossing voor de verschillende uitdagingen die de moderne landbouw onder ogen ziet.  Ondanks de vele voordelen voor landbouw en natuur, de groeiende interesse én de steunmaatregelen wordt boslandbouw in Vlaanderen nog maar weinig toegepast. Vanuit die bevindingen geven onze Vlaamse pionierlandbouwers aan dat een doordachte samenwerking tussen meerdere belanghebbende partijen de implementatie van boslandbouw in Vlaanderen sterk vooruit kan helpen.  Echter, voor de meeste pionier landbouwers is het niet evident op eigen houtje een samenwerkingstraject op te zetten en is het op zoek gaan naar gelijkaardige initiatieven vaak onbegonnen werk. Met dit project willen we teeltexperten, natuurexperten, lokale actoren en financiers actief laten samenwerken bij de uitbouw, het beheer en valorisatie van agroforestry-percelen.

​Tijdens de loop van het project zullen minimum twee innovatieve samenwerkingsverbanden met betrokkenheid van landbouwers en lokale actoren uitgewerkt worden. Daarnaast worden ook bestaande en inspirerende voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden gecapteerd en verspreid naar de doelgroepen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verhoogde implementatie van agroforestry als duurzame landbouwvorm in Vlaanderen. Bij het uitwerken van de nieuwe samenwerkingsverbanden wil Inagro kennis opbouwen over samenwerkingsverbanden binnen de context van een agroforestry-perceel:

  • plan van aanpak bij het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden,
  • geleerde lessen,
  • uitdagingen,
  • knelpunten rond wetgeving en beleid,
  • conclusies.

Focus ligt hierbij op leerervaring en bottom-up aanpak met praktische toepasbaarheid en reproduceerbaarheid als einddoel. Alle kennis en ervaringen zullen gebundeld worden in een inspiratiebrochure voor de verschillende doelgroepen.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.