Agroforestry in West-Vlaanderen

Voorbeeld agroforestryperceel in Vlaanderen (c) Consortium Agroforestry Vlaanderen

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

02/07/2021

Einddatum

01/09/2024

Het project 'Agroforestry in West-Vlaanderen krijgt financiële steun van PDPO.

Agroforestry wordt steeds vaker aanzien als deeloplossing voor de vele uitdagingen waar de moderne landbouw voor staat. Ondanks de groeiende interesse binnen de landbouwsector, neemt het areaal in Vlaanderen voorlopig maar traag toe. Met dit project beogen we een stijging van het areaal agroforestry in West-Vlaanderen door het wegwerken van een aantal barrières die landbouwers ervan weerhouden om effectief aan de slag te gaan met deze duurzame praktijk.

De opstart van een lange termijn landbouwkundige opvolging van een aantal agroforestry-percelen zal toelaten om de impact op teelt, waterhuishouding, bodem, klimaat én bedrijfsvoering beter te onderbouwen. We creëren een handig platform waar een kerngroep van landbouwers op en naast het terrein kennis en ervaring kunnen uitwisselen. We werken een West-Vlaams agroforestry-dienstenaanbod uit waar telers terecht kunnen voor de nodige ondersteuning bij aanleg, beheer en vermarkting van hun agroforestry-perceel.

We ontwikkelen een agroforestry-lespakket die toekomstige landbouwers vertrouwd moet maken met de praktijk. En we maken het brede publiek bewust van de meerwaarde van deze klimaatbestendige en duurzame landbouwpraktijk. En dit alles op maat en binnen de context van de West-Vlaamse landbouw.

banner Agroforestry in WVL

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

PDPO

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Europese Unie

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.