Onkruidbeheersing bij biologische groenten in openlucht

Mechanische onkruidbestrijding

In de biologische teelt worden geen herbiciden toegelaten. Probleemonkruiden worden anders benaderd waarbij een uitgekiende teelttechniek doeltreffend is.

Wiedeggen is een belangrijke stap in de mechanische onkruidbeheersing. Met een precisiewiedeg kan kiemend onkruid goed bestreden worden in quasi alle teelten.

De schoffelmachine is een oude standaardmachine voor mechanische onkruidbestrijding. Dankzij doorontwikkeling is de nauwkeurigheid, efficiëntie verbeterd.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.