Bio precisiewiedeg

Wiedeggen

Een precisiewiedeg maakt het verschil

De precisiewiedeg is een van de belangrijkste innovaties voor een geslaagde en slagkrachtige mechanische onkruidbestrijding sinds de eeuwwisseling. De tanden tasten het bodemoppervlak af en trekken kiemend onkruid los. De machine is breed inzetbaar in quasi alle teelten en is beschikbaar in veel verschillende werkbreedtes en uitvoeringen.

Het geheim zit in de tand

De precisiewiedeg is opgebouwd uit een reeks individuele tanden die de bodem volgen en klein onkruid lostrekken. Elke tand is individueel en scharnierend opgehangen aan een frame en wordt individueel aangetrokken door een veer. Door deze veer meer of minder aan te trekken, wordt de druk op de tand en dus ook de agressiviteit van de machine ingesteld. Treffler kwam als eerste met dit concept op de markt. Ondertussen hebben meerdere constructeurs een variante ontwikkeld. Een drukspectrum van 100 gram tot 5 kilogram per tand is courant. De geometrie van de tand maakt dat de druk op de grond gelijk blijft ongeacht de stand van de tand en zorgt ervoor dat een zeer goede bodemvolging mogelijk is.

APV wiedeg detail

Kies voor een complete machine

De precisiewiedeg wordt in veel verschillende werkbreedtes en uitvoeringen aangeboden. Treffler is de referentie, maar krijgt stilaan meerdere concurrenten achter zich.  

Kies de werkbreedte in functie van het totale areaal op het bedrijf. In tegenstelling tot de perceptie, wordt voor een goede efficiëntie soms beter iets trager gereden en bepaalt de werkbreedte de capaciteit. Door de breedte van de individuele velden slim te kiezen, zijn ook meerdere werkbreedtes mogelijk. Een 6 meter-machine kan bijvoorbeeld samengesteld zijn uit 3 velden van 2 m of uit een centraal veld van 3 m en twee vleugels van 1,5 m. Dieptewielen voor en achter zijn belangrijk voor een stabiele werking. 

Het aantal tanden per breedte is verschillend tussen de verschillende merken. Hardmetalen plaatjes op de tand zorgen ervoor dat de tanden slijtvast blijven. Meer tanden en een vlakke tandpunt maakt dat per saldo meer grond actief wordt beroerd.

Bio precisiewiedeg

In quasi alle teelten inzetbaar

De precisiewiedeg is in quasi alle teelten inzetbaar mits ze voldoende stevig staan. In jong gezaaide gewassen is, mits een zachte afstelling, meer mogelijk dan vaak gedacht. Een uitvoering met ‘dubbele’ veer is belangrijk. In geplante gewassen kan, mits goed plantwerk, na een dikke week een eerste keer geëgd worden op kiemend onkruid. 

In gezaaide gewassen wordt vaak al een eerste keer in vooropkomst geëgd om klein kiemend onkruid aan te pakken. Zodoende wordt ook een eventuele korst gebroken. 

De wiedeg werkt volvelds en rijonafhankelijk. Hij kan zonder verstelwerk ingezet worden bij verschillende rijafstanden en is niet beperkt tot de werkbreedte van de plant- of zaaimachine. Hiermee is de wiedeg bijzonder polyvalent en in veel teelten inzetbaar. Ook geren en kopakkers kunnen goed worden bewerkt. 

Tijdig beginnen en voldoende herhalen

De wiedeg werkt op het verschil in stevigheid tussen onkruid en cultuurgewas en is enkel efficiënt op kleine onkruiden. Dit betekent dat vrij snel na planten of zaaien een eerste bewerking moet gebeuren en dat deze bewerking regelmatig herhaald moet worden tot het gewas sluit. Afhankelijk van het gewas, de onkruiddruk, de bodem en het weer is passage om de 7 à 10 dagen wenselijk. Soms wordt ook twee keer kort op elkaar geëgd. Afhankelijk van de teelt komen we snel tot 4 à 8 bewerkingen per seizoen! 

In een jong gewas wordt beter iets trager gereden om tot een goede selectiviteit tussen gewas en onkruid te komen. Neem voldoende tijd om een goede en scherpe afstelling te verzekeren. 

De efficiëntie van de bewerking hangt ook af van de bodemtoestand. Zeker na een regenbui is de omslag van nat naar droog een erg smal, maar tegelijk ideaal venster voor een eerste bewerking. 

Bio wiedeg detail

En de varianten?

Naast de precisiewiedeg, zijn ook een aantal alternatieve machines op de markt. De oud gekende ‘klassieke wiedeg’ kan de werking van de precisiewiedeg, geenszins evenaren en is voorbijgestreefd. De in Frankrijk populaire ‘Houe rotative’ of ‘lepelwieder’ biedt een meerwaarde op verslempte gronden en breekt de korst. Vooral in het voorjaar in wintergranen kan dit een nuttige voorbewerking zijn op de wiedeg. De houe rotative kan echter de precisiewiedeg niet vervangen.  

De ‘roterende wiedeg’ is een hybride machine en is opgebouwd uit een reeks ‘zonnen’ die schuin diagonaal naast elkaar zijn opgesteld. In zwaardere gronden of op bedrijven met vooral akkerbouwmatige teelten kan deze machine een alternatief zijn op de precisiewiedeg. 

Roterende wiedeg

Aanbod precisiewiedeggen

Tijdens de biovelddag op 21 juni 2022 op het Proefbedrijf Biologische Landbouw konden we een nagenoeg volledig overzicht brengen van het huidige aanbod op de Belgische markt. Hieronder geven we van elke aanwezige machine enkele bijzonderheden en de contactgegevens van de Belgische verdelers mee.
 • Agronomic

  Agronomic is een Franse machine. De tanden worden boven het scharnierpunt aangetrokken door een stugge enkele veer met vaste verbinding naar de ‘trekas’ achterop de machine. Agronomic kiest voor een zware constructie om voldoende gewicht op de tanden te kunnen overdragen. 

  Contact: Benoit.debast@dcbsprl.be
  Website: https://www.agronomic.eu/desherbage-mecanique/herse-etrille/ 

  De precisiewiedeg van Agronomic

 • APV

  APV ontwikkelde een drukveer in een plastiek huls. Door het gele en rode frame ten opzicht van elkaar te bewegen, wordt de veerdruk aangepast. In rusttoestand zijn de veren volledig ontspannen. De egtanden staan iets verder uit elkaar dan bij de meeste andere machines. Hiervoor beroept APV zich op wetenschappelijk onderzoek.

  Contact: Matthijs@kruse.nl
  Website: www.kruse.nl

  De precisiewiedeg van APV

 • Carré

  De Pressius precisiewiedeg van Carré is sinds dit jaar op de markt. Kenmerkend voor Carré is dat de veerdruk wordt gegenereerd door een torsieveer die wordt opgespannen in een kunststof tandhouder. Dit concept oogt beloftevol, maar vergt verdere validatie in de praktijk. Door de asymmetrische vorm van de tand, ligt de tandpunt uit de treklijn. 

  Contact: jan@steeno.be
  Website: www.steeno.be

  De precisiewiedeg van Carré

 • Einbock

  Einbock pakt met de nieuwe Aerostar Fusion uit met een afgewerkte machine. De egtand zit geklemd in een kunststof tandhouder waarin ook het scharnierput is verwerkt. De dubbele trekveer bovenaan het scharnierpunt van de tand heeft een instelbare veerdruk van 0 tot 6 kg per tand. De constructie oogt solide. De machine gaat vanaf het najaar in volle productie.

  Contact: toon.demyttenaere@packo.be
  Website: https://www.einboeck.at/en/products/crop-care/weeding-technology/aerostar-fusion

  De precisiewiedeg van Einbock

 • Fliegl

  Fliegl bracht in het voorjaar 2021 zijn wiedeg STR-610 uit. Voorlopig bestaat deze enkel in een 6 meter uitvoering, maar er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het gamma. De machine oogt eenvoudig en robuust. Een verstelbaar stootblok op de hydraulische cilinders verzekert dat de veerdruk op elk veld van de wiedeg gelijk is. Let op bij het uitwisselen van informatie met collega’s, want Fliegl hanteert de schaal omgekeerd. Eén staat bij Fliegl voor de hoogste veerspanning.

  Contact: ludo@ludopauwelsbvba.be
  Website: https://www.ludopauwelsbvba.be/producten/fliegl-agrocenter/bodem-en-onkruidbestrijding/

  De precisiewiedeg van Fliegl

 • Geertsema

  Geertsema ontwikkelde op vraag van enkele biologische telers in zijn klantenkring een eigen precisiewiedeg. De dichte tandbezetting (44 tanden / m werkbreedte) zorgt voor een maximaal grondverzet, terwijl dankzij de lichte tand en veer zacht werk mogelijk is. De tanden worden aangetrokken door een schuifplaat met PLC-bediening.

  Contact: info@lmbgeerstema.nl
  Website: www.lmbgeertsema.nl  

  De precisiewiedeg van Geertsema

 • Treffler

  Treffler ontwikkelde 15 jaar terug het concept van de precisiewiedeg. Kenmerkend voor de Trefflerwiedeg is de aanspanning met kabels onder het frame. De tanden en veren zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

  Contact: Treffler@manatmachine.com
  Website: www.OrganicMachinery.net

  De precisiewiedeg van Treffler

Telerservaringen

In onderstaande video over mechanische onkruidbestrijding in granen worden verschillende wiedegmachines gedemonstreerd en met elkaar vergeleken (tot aan 4 minuten 52 seconden). Daarna komen nog andere machines voor mechanische onkruidbeheersing aan bod.

Precisiewiedeggen zijn te verkrijgen in verschillende werkbreedtes. Voor grotere bedrijven is een machine met een werkbreedte van 6 of 9 meter een goede keuze om meer oppervlakte per uur te kunnen wiedeggen. Maar ook op kleinere (bio)bedrijven die op kleine schaal of op bedden telen, is een smalle precisiewiedeg een goede investering. In onderstaande filmpjes geven enkele kleinschalige tuinbouwtelers hun ervaringen mee met versies van Treffler en van APV.

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur biologische landbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.