schoffelen in aardappel

Hoe pak ik mechanische onkruidbestrijding aan?

In tegenstelling tot de gangbare teelt worden er in biologische teelt geen herbiciden gebruikt. Een geslaagde mechanische onkruidbestrijding vergt een totaalaanpak. Door preventieve maatregelen probeert een bioboer de onkruiddruk op zijn percelen zo laag mogelijk te houden. Toch blijft tijdens het seizoen een goed getimede inzet van machines nodig om het onkruid te bestrijden. Zeker in een natte zomer moet een bioteler hiervoor alle mogelijke zeilen bijzetten. Manueel wiedwerk is onvermijdelijk, maar wordt uiteraard liefst zoveel mogelijk beperkt.

Een geslaagde onkruidbeheersing begint al vóór het teeltseizoen

Net als bij gewasbescherming is bij mechanische onkruidbeheersing preventie van groot belang. Daarom moet aandacht gevestigd worden op bedrijfshygiëne door het voorkomen van zaadvorming, propere machines, akkerranden te onderhouden en aandacht te geven aan compost en mest. Daarnaast geeft de keuze van een goed groeiend gewas of cultivar de voorkeur om voldoende concurrentie en tolerantie naar onkruid toe te waarborgen. Als laatste element is vruchtwisseling belangrijk in de preventieve aanpak. Voeg daarbij een adequate kennis en een precieze organisatie om de onkruidbeheersing werkbaar te houden.

Bio mechanische onkruidbeheersing voor teelt

Leer uw onkruiden goed (her)kennen!

Hierdoor zal je ze gerichter kunnen aanpakken. Bovendien bieden onkruiden een goede indicatie van uw bodemtoestand en indirect van uw bodembeheer.

Lieven Delanote

Knopkruid

Tijdens het teeltseizoen

 • Grijp in als het onkruid nog heel klein is. Bij optreden voor het eerste echte bladstadium zijn goede resultaten mogelijk.
 • Stel nooit een onkruidbestrijding uit als ze in goede omstandigheden kan worden uitgevoerd.
 • Het materiaal moet klaar staan zodat het indien nodig snel kan gebruikt worden.
 • Zorg voor een maximale bodembedekking en een snelle opeenvolging van gewassen (hoofd- of nateelten).

Basisuitrusting voor een goede onkruidbeheersing:

 • Ploeg: maakt het mogelijk onkruidzaden onder te werken en nieuwe kieming te voorkomen.
 • Wiedeg, vaste tandeg of rotoreg: voor het bewerken van een vals zaaibed en zo de zaadvoorraad uit te putten in de bovenste laag.
 • Wiedeg: In te zetten vóór opkomst of na opkomst in kleine planten. 
 • Schoffel: Deze wordt gebruikt in combinatie met de wiedeg of voor het verwijderen van grotere onkruiden.
 • Aanaarder: vervolledigt de onkruidbestrijding in de rij bij groenten die aanaarden toelaten.
 • Hak: Eenvoudig manueel werktuig waarmee je onkruiden op moeilijk te bereiken plaatsen kan verwijderen.
schoffelen in aardappel

Andere, meer specifieke machines en innovaties

 • Torsiewieder voor onkruidbeheersing in de rij: betaalbaar aanzetstuk voor de schoffelbalk met twee verende tanden, één links en één rechts van de rij, maken de grond los tegen de plant en trekken kiemend onkruid los.
 • Vingerwieder: aanzetstuk voor de schoffelbalk die door middel van roterende rubberen "vingers" het onkruid in de gewasrij kan aanpakken.
 • Precisie wiedeg: doorontwikkelde vorm van de klassieke wiedeg, waarbij alle tanden apart geveerd zijn zodat een constante tanddruk mogelijk is, zelfs op een oneffen bodem.
 • Het gebruik van precisie GPS biedt extra kansen: rechte rijen schoffelen zowieso gemakkelijkst. Doordat ook de aansluitrijen perfect liggen, kan ook over meerdere plant- of zaaimachines heen geschoffeld worden. Vooral in de groenteteelt is hiermee een grotere werkcapaciteit mogelijk. Doordat de GPS het stuur van de tractor overneemt, kan de chauffeur zijn aandacht volledig richten op de schoffelmachine en op elk moment een optimale afstelling waarborgen: een mes wat dieper of ondieper instellen, de vingerwieders of torsiewieders iets agressiever zetten,… 
Torsiewieders

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze adviseur biologische land- en tuinbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.