Onkruid in vlas

Onkruidbeheersing in bio

In tegenstelling tot de gangbare teelt worden er in biologische teelt geen herbiciden gebruikt. Een geslaagde onkruidbestrijding vergt een totaalaanpak. Door preventieve maatregelen probeert een bioboer de onkruiddruk op zijn percelen zo laag mogelijk te houden. Toch blijft tijdens het seizoen een goed getimede inzet van machines nodig om het onkruid te bestrijden. Zeker in een natte zomer moet een bioteler hiervoor alle mogelijke zeilen bijzetten. Manueel wiedwerk is onvermijdelijk, maar wordt uiteraard liefst zoveel mogelijk beperkt.

Een geslaagde onkruidbeheersing begint al vóór het teeltseizoen

Net als bij gewasbescherming is bij onkruidbeheersing preventie van groot belang. Daarom moet aandacht gevestigd worden op bedrijfshygiëne door het voorkomen van zaadvorming, propere machines, akkerranden te onderhouden en aandacht te geven aan compost en mest. Daarnaast geeft de keuze van een goed groeiend gewas of cultivar de voorkeur om voldoende concurrentie en tolerantie naar onkruid toe te waarborgen. Als laatste element is vruchtwisseling belangrijk in de preventieve aanpak.

Bio mechanische onkruidbeheersing voor teelt

Voeg daarbij een adequate kennis en een precieze organisatie om de onkruidbeheersing werkbaar te houden. Zo is planning en bedrijfsorganisatie cruciaal. Je moet je kritisch afvragen of er in het seizoen voldoende capaciteit is om het werk gedaan te krijgen, ook in geval van overmacht. Door performantere mechanisatie is het aantal uren handwerk in veel teelten teruggedrongen. Maar slaag je er door omstandigheden niet in om tijdig mechanisch te bestrijden, dan verhoogt het aantal manuele uren per hectare. Moet je ook het handwerk tijdelijk uitstellen, dan loopt de arbeidstijd snel op. Een goede voorbereiding voor piekperiodes kan dus veel ellende besparen. Investeringen in efficiëntie en ergonomie helpen. Daarnaast moet je ook keuzes durven maken. Denk bijvoorbeeld aan werk uitbesteden, (tijdelijke) arbeid aantrekken of het teeltplan aanpassen. In de onkruidbestrijding is het vaak de landbouwer zelf die het verschil maakt door te kunnen anticiperen op de bodem- en weersomstandigheden en door tijdig in te grijpen.   

Leer uw onkruiden goed (her)kennen!

Hierdoor zal je ze gerichter kunnen aanpakken. Bovendien bieden onkruiden een goede indicatie van uw bodemtoestand en indirect van uw bodembeheer.

Lieven Delanote

Knopkruid

Vals zaaibed

Met een zogenaamd vals zaaibed bestrijdt men onkruiden nog voor de teelt begint. Door een aantal weken vooraf het veld zaaiklaar te leggen, worden ondiep gelegen onkruidzaden gestimuleerd om te kiemen. Door deze onkruiden net voor het zaaien van het gewas oppervlakkig te verwijderen, bv. met een verkruimelrol of een volleveldse brander, is een eerste vloot onkruiden bestreden. Resterende onkruiden moeten van dieper kiemen waardoor het gewas een voorsprong heeft in ontwikkeling en daarmee de onderdrukking van onkruiden.
 

Geslaagde mechanische onkruidbestrijding essentieel

Daarna is het een kwestie van efficiënt jonge onkruiden te verwijderen met minimale schade aan het gewas. Diverse mechanisatie bestaat hiervoor, zoals de wiedeg en schoffels en aanaarders voor tussen de rijen. Vinger- en torsiewieders kunnen dichter in de rij werken. Hun performantie wordt door nieuwe technieken nog steeds verbeterd. Met een RTK-GPS module op de machine is precisiewerk tot op 2 cm mogelijk.  

Voor handmatig wieden bestaan er ergonomische oplossingen zoals het wiedbed. Stille, zelfrijdende exemplaren die met zonnepanelen van stroom voorzien worden, vergroten het gebruiksgemak nog meer.
 

Arbeidsbehoefte onkruid in enkele belangrijke teelten
  Mechanische bewerkingen Manueel u / ha
Graan 0 - 3 wiedeg 0 - 10
Maïs 5 wiedeg & schoffel 0 - 40
Bloemkool 3 schoffel 0 - 20
Knol, prei 7 - 10 wiedeg, schoffel, hark 10 - 100
Wortel 5 schoffel 150 - 250
Divers Wekelijks 200 - 400
 

Aantal ha x 1-4 u / week

Uitstel => manueel

x aantal ha

Uitstel => x 2

 

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze adviseur biologische land- en tuinbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.